Kiedy ukazał się przewodnik o Izraelu wydany w serii „Podróże marzeń”, miałam wrażenie, że napisany został dla mnie. Podróż do Izraela, od 30 lat nazywałam podróżą do raju. Co prawda mój mąż sprowadzał mnie na ziemię, twierdząc, że raj to nie pustynia na której położony jest Izrael, ale nie dałam się przekonać. Po ubiegłorocznym zimowym tygodniu w Egipcie i powrocie stamtąd z wielką dawką słonecznej energii, postanowiłam spędzić tydzień w ciepłych klimatach i w tym roku. Plany były troszkę inne, zamierzałam połączyć Izrael z Jordanią, ale nie udało się. 31 stycznia wylądowałam w Tel Avivie i rozpoczęłam podróż życia.

        Przejazd z lotniska Ben Guriona do Jerozolimy po wspaniałej drodze, biegnacej częściowo wzdłuż pięknych lasów jerozolimskich, posadzonych na miejscu dawnych osiedli palestyńskich, nie pozwolił zapomnieć nawet na chwilę, że znajdujemy się na ziemi o którą toczą się walki, polityczne częściej niż zbrojne, ale i te nie należą w ostatnich latach do rzadkości. Niespodziewanie na horyzoncie pokazuje się usytuowane na wzgórzach miasto. Stoki płynnie spływają ku środkowi. Na wzgórzach odbijające się bielą budynki. Przede mną marzenie życia: Jerozolima.

Jerozolima, Miasto Dawida, Złote Miasto, Święte Miasto, Miasto Pokoju, miasto wielkiej przygody – wypraw krzyżowych, miasto najważniejsze dla Żydów, ucieleśnienie marzeń o Ziemi Obiecanej, gdzie Abraham złożył w ofierze Izaaka, a Dawid pokonał Goliata, Salomon zaś wybudował świątynię, którą do dziś Żydzi opłakują pod ścianą płaczu. Tu stała Arka Przymierza, największy skarb judaizmu.

Dla chrześcijan też wszystko tu się zaczęło; to tu Chrystus spędził ostatnie dni życia na ziemi, przez Bramę Złotą w murach okalających Jerozolimę, wjechał na osiołku i wśród tłumu mieszkańcow witających go owacyjnie trzymanymi gałązkami palmowymi, przejechał przez ulice miasta, na pamiątkę tego przejazdu chrześcijanie obchodzą niedzielę palmową, ustanowił stan kapłański, został ukrzyżowany i zmartwychwstał.

I trzecia z wielkich religii monoteistycznych, islam, znalazła tu miejsce kultu religijnego. W tym miejscu Mahomet odwiedził Jerozolimę i stąd wzniósł się do nieba.

Yad VaShem  wizyta tam należała do bardzo wzruszających. Nowoczesne muzeum poświęcone 6 milionom wymordowanych w czasie II wojny Żydów zawiera tysiące fotografii i pamiątek po ofiarach Holokaustu. Największe emocje budzi  przejście  przez idealnie zaciemniony tunel z zainstalowanym systemem luster odbijających płomienie kilku zaledwie świec, poświęcony ofiarom-dzieciom, tunel w którym na tle smutnej, wręcz rozdzierającej serce muzyki odczytywane są nazwiska dzieci i nazwy państw z których pochodziły. Odbijające się w lustrach ogniki, a jest ich setki przypominają o 1,5 milionie dzieci żydowskich, ofiarach wojny. Korytarz ufundowali rodzice 2,5 letniego Uziela Spiegla, ktory zginąl w Auchwitz. Nad łukiem wieńczącym wejście na teren muzeum widnieje napis” I will put my breath into you and you shall live again and I will set you upon your own soil” pochodzący z 37 rozdziału księgi Ezekiela W parku poświęconym tym, którzy ratowali Żydow, sami nie będąc Żydami, znajdują się tablice upamiętniające ich nazwiska ,w tym 22 tys. Polakow.

 

 • Panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej
 • Panorama Jerozolimy
 • Panorama Jerozolimy ze Złotą Bramą
 • Brama Lwów od strony Starego Miasta.
 • Lwia Brama
 • Yad VaShem
 • Yad VaShem
 • Yad VaShem
 • Yad VaShem
 • Menora przed knesetem.
 • Pod Górą Oliwną
 • Jerozolimska uliczka w nocy
 • Jedna z ulic starej Jerozolimy
 • Ulice starej Jerozolimy to bazar
 • Uliczny sprzedawca pieczywa

           Zwiedzanie rozpoczynamy od Góry Oliwnej. Ze wzgórza roztacza się fantastyczny widok jerozolimskiego Starego Miasta. Na wprost góry znajduje się Brama Złota przez którą w Dniu Sądu ostatecznego Mesjasz poprowadzi wskrzeszonych do Jerozolimy.U stóp wzgórza  cmentarz żydowski z czasów biblijnych. Do dzisiaj stanowi on miejsce pochówku Żydów wierzących w to, że ilość miejsc w niebie jest ograniczona i żeby tam się znaleźć należy być blisko Mesjasza. Cena miejsca wiecznego spoczynku porównywalna jest z ceną 1 m kw. mieszkania w Nowym Jorku:) 

Przez nią wejdzie też Prorok, który sprawiedliwych muzułman, po zważeniu ich dusz, wpuści do raju. Ponieważ wierzą oni, tak jak i Żydzi w ograniczoną ilość miejsc szczęśliwości wiecznej, więc swój cmentarz usytuowali tuż pod murami Jerozolimy, przy samej Złotej Bramie.

Przez Złotą Bramę, jak głosi tradycja, Chrystus wjechał do Jerozolimy, a w 10 wieków później wszedł nią do miasta krzyżowców Saladyn, egipski władca, który przejął nad nim panowanie.

              Na Górze Oliwnej znajdują się ważne dla chrześcijaństwa kościoły. Tu nastąpiło wniebowstąpienie Chrystusa. Kopuła Wniebowstąpienia to pierwotnie kościół, po zajęciu miasta przez muzułmanów meczet. Na zboczu tego wzgórza wg Ewangelii św. Łukasza Jezus zapłakał nad Jerozolimą co zostało uwiecznione pięknym kościołem Dominus Flevit (Kościół Łzy). Tu wreszcie nauczył apostołów modlitwy Ojcze nasz i w kościele Pater Noster na pamiątkę tego zdarzenia znajdują się porcelanowe tablice z tekstem modlitwy we wszystkich językach posiadających swój alfabet, również w języku Brailla. U podnóża góry obok ogrodów Getsemani (Ogrójca), gdzie Judasz wydał Jezusa, wznosi się Kościół Wszystkich Narodów zwany Bazyliką Agonii. Niedaleko,  w greckiej cerkwi prawosławnej wspaniale oświetlonej pięknymi lampami oliwnymi, znajduje się Grób Najświętszej Marii Panny ( w tradycji prawosławnej zasnęła ona na zawsze, a nie została wniebowzięta).

 • Kopuła Wniebowstąpienia
 • Kopuła Wniebowstąpienia.
 • Kopuła Wniebowstąpienia.
 • Kościół Pater Noster
 • Wieża Kościoła Pater Noster
 • Kościół Pater Noster
 • Kościół Pater Noster
 • Pater Noster po polsku.
 • Pater Noster po kaszubsku
 • Kościół Dominus Flevit
 • Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą
 • Kościół Dominus Flevit
 • Kopuły Cerkwi św. Marii Magdaleny
 • Niemi świadkowie życia Chrystusa
 • Ogrody Getsemani
 • Kościół Wszystkich Narodów
 • Kościół Wszystkich Narodów
 • W Bazylice Agonii
 • W Bazylice Agonii
 • Grecka Cerkiew Prawosławna
 • Grecka Cerkiew Prawosławna
 • Grecka Cerkiew Prawosławna
 • Grecka Cerkiew Prawosławna
 • Grób NMP

         Wzgórze Syjonu znalazło się z niewyjaśnionych powodow poza miastem, za co budujący mury okalające miasto z rozkazu Sulejmana Wspaniałego, zapłacili głowami.

Syjon albo Córka Syjonu to bibilijne określenie Izraela jako narodu wybranego, zaś w tradycji żydowskiej uosobienie Ziemi Obiecanej i tęsknoty do niej.

Znajduje się tu jedno z najświętszych miejsc judaizmu – grób Dawida. W tym samym kompleksie usytuowany jest Wieczernik , najważniejszy dla chrześcijan obiekt w którym Jezus spożywał Ostatnią Wieczerzę. Trzeba uruchomić wyobraźnię, aby w pustej, bardzo eleganckiej sali ujrzeć 12 apostołów zgromadzonych wokół Chrystusa, bardziej chyba na uczcie w stylu rzymskim, niż przy stole, tak jak przedstawił to Leonardo da Vinci.

Najbardziej okazałą budowlą jest kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Monumentalny benedyktyński gmach wzniesiony został na początku 20w. w miejscu gdzie zgodnie z tradycją chrześcijańską zapadła w sen wieczny Matka Boska. Elegancka smukła wieża na której przysiadł kogut to wieża kościoła św. Piotra „in Gallicantu”. Kościół stoi w miejscu w którym apostoł Piotr trzykrotnie zaparł się Chrystusa. Wzniesiony na fundamentach z czasów bizantyjskich i krzyżowców stoi na miejscu domu Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego w ogrodach Getsemani Jezusa.

 

 • Widok na Syjon z Góry Oliwnej
 • Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
 • Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
 • Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
 • Wieczernik
 • Witraż w Wieczerniku
 • Król Dawid
 • Synagoga króla Dawida
 • Dziedziniec synagogi
 • Kościół św. Piotra "in Gallicantu"

           Dla Żydów największą świętością jest znajdująca się na Wzgórzu Świątynnym ściana płaczu, jedyna pozostałość po całym kompleksie świątynnym zbudowanym przez króla Salomona w 10 w. pne, a zburzonym przez Babilończyków na rozkaz króla Nabuchodonozora II po zdobyciu Jerozolimy w 400 lat później. W I świątynii znajdowała się Arka Przymierza, zawierająca tablice dekalogu. Odbudowana w niespełna 100 lat później świątynia nie była ani tak piękna, ani majestatyczna jak poprzednio. Dopiero Herod Wielki na początku nowego tysiąclecia wybudowal monumentalną świątynię opartą na wzorcach architektury greckiej. Nie przetrwała ona jednak długo. Po powstaniu żydowskim w 70 r ne. została zrównana z ziemią przez Rzymian. Ściana Płaczu nie jest nawet częścią świątyni, a fragmentem muru oporowego wzmacniającego ściany sanktuarium od zewnątrz. Na tym wzgórzu, biblijnej górze Moria, Abraham gotów był złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Pod ścianą płaczu Żydzi opłakują zburzenie Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z tradycją miejsce modlitwy dla kobiet i mężczyzn jest oddzielone. 

 To tu znajdują się najważniejsze w Izraelu meczety: Kopuła Skały i Al-Aksa. Wzgórze Świątynne jest najbardziej zapalnym miejscem Jerozolimy. Tu na skutek prowokacyjnej wizyty Ariela Szarona w meczecie Al- Aksa rozpoczęła się II intifada, powstanie arabskie.

Kopuła Skały to rodzaj sanktuarium. Ściany z marmury tworzą ośmioboczną podstawę ozdobioną mozaikami, witrażami i malowanymi kaflami oraz cytatami z Koranu. Aluminiowa kopuła pokryta płytkami złota przyciąga wzrok i widoczna jest z wielu miejsc Jerozolimy. Na ogromnych arkadach na górze stopni prowadzących do Kopuły zawisną w Dniu Sądu Ostatecznego szale ważące ludzkie dusze.

Na wzgórzu znajduje się również meczet Al - Aksa. Budowla z szarego kamienia nakryta została srebrną kopułą. Jest on czynnym meczetem przebudowanym z bizantyjskiej bazyliki, sąsiadującym ze Stajniami Salomona. Wokół kilka mniejszych meczetów letnich, nakrytych kopułami, ale bez ścian bocznych.

 

 • Pod ścianą placzu
 • Pod ścianą płaczu
 • Ortodoksyjny Żyd zmierzający na modlitwę
 • Wzgórze Świątynne
 • Wzgórze Świątynne
 • Kopuła Skały
 • Wokół Kopuły Skały
 • Naprzeciwko ściany płaczu
 • Naprzeciwko ściany płaczu
 • Naprzeciwko ściany płaczu
 • Wokół Kopuły Skały
 • Wokół Kopuły Skały
 • Wokół Kopuły Skały

             Tajemnice Męki Chrystusa i jego Grobu, Zmartwychwstania i Świętego Graala przyciągały do Jerozolimy rzesze krzyżowców, po tym jak w 4 w. matka cesarza Konstantyna Wielkiego, Helena, późniejsza święta kościoła chrześcijańskiego, oznaczyła na miejscu świątyni Wenus wybudowanej w 2 w. przez Rzymian, miejsce grobu Chrystusa. Cesarz nakazał postawienie w tym miejscu kościoła, który wkrótce został zniszczony. Obecną Bazylikę Grobu Świętego zawdzięczamy krzyżowcom i pochodzi ona z 12 w. Początkowo trójnawowy kościół po wielu przebudowach stal się "kościołem pielgrzymim" tzn. wielopomieszczeniowym bez wyraźnych naw, za to z wieloma kaplicami i ołtarzami. Własność kilku wyznań to mroczne wnętrza rozjaśniane cerkiewnymi lampkami i przepełnione zapachem kadzideł z kłębiącymi się tłumami wiernych z których każdy chce zobaczyć, miałam wrażenie, że mniej doświadczyć, miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Tu kończy się Droga Krzyżowa, która biegnie ulicami arabskiej części Jerozolimy, pomiędzy straganami handlujących Arabów.

 

 • Ecce Homo-oto człowiek
 • Ecce Homo
 • Droga Krzyżowa
 • Stacja drogi krzyżowej
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Stacje Drogi Krzyżowej
 • Stacje Drogi Krzyżowej
 • Bazylika Grobu Świętego
 • Stacje Drogi Krzyżowej(V)
 • Stacje Drogi Krzyżowej(III)
 • Stacje Drogi Krzyżowej (III)
 • Stacje Drogi Krzyżowej(II)

Nazareth, niewielka wieś w czasach Chrystusa, wieś z której pochodziła jego matka, Maria, jest dziś największym arabskim miastem Izraela. Wśród wielu kościołów najbardziej okazałym jest monumentalna Bazylika Zwiastowania, wzniesiona w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją, Archanioł Gabriel powiadomił Marię o planach Boga Ojca. We wnętrzu jasnego, przestronnego kościoła znajdziemy największy na świecie zbiór obrazów o tematyce maryjnej; każdy naród ofiarował wizerunek Matki Boskiej zgodny ze swoimi wyobrażeniami. Zobaczymy więc i Matkę Boską skośnooką w kimonie, i w turbanie, a także w afrykańskich kolorowych szatach. Zdziwieni oglądamy Maryję Amerykanów wyglądającą jakby zeszła z obrazów kubistów.

Niedaleko stąd znajduje się wioska Kana Galilejska (dzisiejsze Kafr Kana), w której 2 tysiące lat temu Chrystus będąc gościem weselnym ubogiej rodziny, dokonał pierwszego cudu: zamienił wodę w wino. Na tamtych terenach funkcjonuje do dziś dowcip przypominający tamto wydarzenie; po sutej kolacji obficie zakrapianej winem, apostołowie obudzili się mocno spragnieni. Jeden z nich zaproponował, aby ktoś przyniósł wody z pobliskiego źródła. Inny przytomnie zauważył, aby broń Boże nie posyłać Chrystusa:) 

W kościele franciszkańskim wybudowanym na miejscu cudu znajdują się stągwie z czasów Chrystusa. Tradycją wśród turystów odwiedzających Kanę jest odnowienie ślubów małżeńskich. I tym razem stało się zadość:)

 

  

 • Panorama Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth.
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Nazareth
 • Kana Galilejska

      Betlejem znajduje się w Autonomii Palestyńskiej. Wjeżdżamy przez bramę w wysokim murze, którym otoczone jest miasto narodzin Jezusa. W centrum miasta znajduje się Plac Żłóbka, a na nim Bazylika Narodzenia do której wchodzi się przez bardzo niskie drzwi. Zachowane poprzednie wejście jest bardzo obszerne i zawdzięczamy je kulturze bizantyjskiej. Bazylikę zbudował w 4 w. Konstantyn Wielki, a rozbudował w 2 wieki później cesarz Justynian  To krzyżowcy w obawie przed profanacją miejsca narodzin Chrystusa zmniejszyli drzwi do świątyni uniemożliwiając wjazd do niej na koniach, co miało wcześniej miejsce.

W podziemiach kościoła znajduje się Grota Narodzenia z przyciągającą wzrok jaśniejącą gwiazdą w podłodze. Ołtarz jest tu słabo oświetlony, za to cała grota skąpana jest w wiszących złotych ozdobach . Napis głosi, że jest to miejsce narodzin Dzieciątka. Po przeciwnej stronie znajduje się Kaplica Żłóbka. Do bazyliki przylega kilka kościołów, a wśród nich kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Ulicą Groty Mlecznej dochodzimy, pnąc się w górę, do Kościoła Groty Mlecznej, gdzie zgodnie z tradycją ukryła się rodzina Józefa i gdzie kropla mleka Maryji skapnęła na ziemię, nie tylko wybielając grotę w odróżnieniu od innych, ale i utworzyła w tym miejscu biały osad. Grota słynie cudami narodzin.  

Naprzeciw wejścia do Bazyliki Narodzenia, po drugiej stronie Placu Żłóbka, znajduje się meczet. Do dzisiaj Arabowie wspominają wizytę Jana Pawła II w 2000 r, który na placu znalazł się w chwili gdy muezin nawoływał  muzułmanów na modlitwę. Papież przerwał wówczas odprawiane nabożeństwo do chwili, gdy muezin zakończył swoje modlitwy. Arabowie z dużym szacunkiem mówią o tym zdarzeniu i podkreślają wyjątkową wrażliwość Jana Pawla II na religijność i zwyczaje wyznawców innych religii.

 • Na Polu Pasterzy
 • Kościół na Polu Pasterzy
 • Kopuła Kościoła na Polu Pasterzy
 • Fresk w ołtarzu głównym Kościoła na Polu Pasterzy
 • Anioł pasterzom mówił - fresk w kościele na Polu Pasterzy
 • Fresk w kościele na Polu Pasterzy
 • Uliczka w Betlejem
 • Fronton Groty Mlecznej
 • Wejscie do Groty Mlecznej
 • Król Dawid
 • Prorok Eliasz
 • W Grocie Mlecznej
 • Z drzewa oliwnego
 • Szopka z drzewa oliwnego
 • Pokłon 3 króli
 • Szopka w drzewie oliwnym
 • Plac Żłóbka
 • Kościół Św.Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Ołtarz w kościele św.Katarzyny
 • Fronton Kościoła Św.Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Kościół Św.Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Kolumny na dziedzińcu Kościoła Św.Katarzyny Aleksandryjskiej

      W Izraelu funkcjonuje stwierdzenie: w Tel Avivie bawisz się, w Jerozolimie modlisz, a w Hajfie pracujesz. Zanim dojedziemy do miejsca w którym znajdują się największe konsorcja związane z nowoczesnymi technikami informacyjnymi, zwiedzamy Cezareę Nadmorską, miasto wybudowane przez Heroda dla cesarza Augusta. Nadmorski kurort liczy sobie grubo ponad 2000 lat i przez 500 był głównym ośrodkiem władzy rzymskiej w Palestynie. Herod był zręcznym politykiem, doskonale wiedział, że jeśli umieści najważniejszych Rzymian w Cezarei odległej od Jerozolimy, to tam będzie mógł sprawować rządy bez namiestników i urzędników cesarstwa. W Cezarei rezydował więc Poncjusz Piłat. Koronowano tu nawet na cesarza Wespazjana. Miasto było ośrodkiem kultury hellenistycznej i chrześcijańskiej. Krzyżowcy zajęli je w poszukiwaniu Św.Graala.Pod koniec 13 w, po kolejnych walkach w czasie ktorych przechodzi z rąk do rąk, miasto zaczyna tracić na ważności i z czasem obraca się w ruinę. Z czasów świetności zachowały się wspaniale, potężne mury obronne, akwedukty i piękna plaża. Znajduje się tu jedno z nielicznych pól golfowych.

 • Sklepienie w akwedukcie-Cezarea
 • Rzymski amfiteatr-Cezarea
 • Plan amfiteatru-Cezarea
 • Ruiny w Cezarei
 • Akwedukt rzymski-Cezarea
 • Rzymski akwedukt-Cezarea
 • Mury obronne- Cezarea
 • Fragmenty kolumn-Cezarea
 • Zwieńczenie kolumny-Cezarea
 • Fragmenty ruin-Cezarea
 • Plaża w Cezarei
 • Plaża w Cezarei
 • Kwitnące aloesy-Cezarea

          Wyprawa do najstarszego miasta świata rozpoczyna się od Góry Tabor na której zgodnie z tradycją chrześcijańską, 3 apostołowie zobaczyli Chrystusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Na górę dostajemy się busikami, które w oczekiwaniu na turystów zapełniają parking u stóp góry. Kierowca wykazuje się dużymi umiejętnościami, droga jest stroma i kręta. Na szczycie znajduje się Bazylika Przemienienia Pańskiego upamiętniająca przemienienie się Chrystusa w obecności  apostołów i zapowiadającego w ten sposób Zmartwychwstanie. Zbudowana na przełomie lat dwudziestych 20 w. przez franciszkanów wg projektu Antonio Barlizziego jest niezwykle elegancka i rozświetlona. Składa się z 3 naw podzielonych potężnymi filarami i arkadami. Kaplice poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi łączą z kościołem 2 wieże.Z tarasu przy kościele rozciąga się piękny widok na dolinę Armagedon.

Jedziemy do miasta o którym w Izraelu mówią, że w zimie jest rajem, ale latem to piekło, temperatury wtedy nierzadko przekraczają 50 stopni C. Znajduje się tu najnizej położone ujęcie wody okolone piękną fontanną. Jerycho, niewielkie miasteczko w Autonomii Palestyńskiej wybudowane na pozostałościach po biblijnym mieście zburzonym przez trąby jerychońskie w 7 dniu oblężenia przez Jozuego, jak przed wiekami znane jest z upraw rolnych. Najsłodsze daktyle i wspaniale dojrzałe owoce można tu kupić na bazarze pod górą Kuszenia na którą wjeżdżamy kolejką, aby zobaczyć greckokatolicki monastyr Kuszenia.

Wg tradycji chrześcijańskiej Chrystus był kuszony przez szatana. To właśnie tutaj w grocie skalnej Jezus przez 40 dni pościł, na pamiątkę czego przed Wielkanocą obowiązuje w kościele katolickim Wielki Post.

 

 • Franciszkański kościół na Górze Tabor
 • Kolumna przy wejściu do katedry Przemienienia
 • Witraż za głównym ołtarzem
 • Kaplica poświęcona Mojżeszowi.
 • Dolina Armagedonu
 • Góra Kuszenia i monastyr greckokatolicki.
 • Przyklejony do zbocza klasztor
 • Tablica informacyjna na górze Kuszenia
 • Monastyr na Górze Kuszenia
 • Monastyr na Górze Kuszenia.
 • Monastyr na Górze Kuszenia.
 • Monastyr na Górze Kuszenia.
 • Autonomia Palestyńska
 • Autonomia Palestyńska.
 • Fontanna w Jerycho.
 • Jerycho.
 • Jerycho.
 • Jerycho.
 • Jerycho.
 • Jerycho.
 • Morze Martwe.

Wiecznie zielona Galilea, kolebka chrześcijaństwa z której pochodził Chrystus i większość apostołów, jest najpiękniejszym i najbardziej żyznym regionem Izraela. Rozciągnięta wzdłuż Jeziora Genezaret, zasilana wodami rzeki Jordan była świadkiem wielu cudów czynionych przez Chrystusa.

Sama nazwa jeziora wskazuje na różnorodność kulturową i religijną mieszkańców tych ziem. Współczesny język hebrajski nazywa je Jeziorem Kinneret i jest to biblijna nazwa używana przez Jozuego. Wg hebrajskiego kinnor to harfa albo lira i opisuje kształt jeziora. Religijne teksty chrześcijańskie nazwę jeziora łączyły z niewielką żyzną doliną na której jest położone i stąd nazywano je Jeziorem Gennesaret (Św. Łukasz), Arabowie zaś nazywają je Buhairet Tabariyya co oznacza Jezioro Tyberiadzkie, od nazwy położonego nad nim miasta Tyberiada. Jezioro jest najniżej na Ziemi położonym zbiornikiem wody słodkiej. Wokół niego rozciągają się bardzo ciekawe historycznie miejsca związane z działalnością Jezusa: Kafarnau, Tabgha i Góra Błogosławieństw. Wiecznie zielone Wzgórza Golan, oaza spokoju na pierwszy rzut oka, najeżone widocznymi minami, nie pozwalają zapomnieć o tymczasowych granicach. Jedno z najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Izraelu ciągle zajęte jest przez wojska misji pokojowej.   

Największym miastem nad jeziorem jest Tyberiada, miasto założone przez Heroda w latach 20 ne. Szczyt rozwoju miasta przypada na 2 i 3 w, gdyż wcześniej uważano je za nieczyste, ponieważ wybudowane zostało na terenie starego żydowskiego cmentarza. Miasto było silnym ośrodkiem nauki żydowskiej, to tu spisano komentarze do Biblii, wprowadzono samogłoski do hebrajskiego alfabetu i ujednolicono zasady hebrajskiej gramatyki. Aż do 7 wieku, kiedy to zdobyli je Arabowie, było najważniejszym, poza Jerozolimą, ośrodkiem chrześcijaństwa. Całkowitemu zniszczeniu uległa Tyberiada w 12 wieku podczas bitwy krzyżowców z muzułmanami.

 • Kościół Błogosławieństw
 • Kościół Błogosławieństw
 • Kościół Błogosławieństw
 • Nad Jeziorem Galilejskim.
 • Kościół w Tabgha.
 • Kościół w Tabgha.
 • Kościół w Tabgha.
 • Kościół Prymatu św.Piotra
 • Kościół Prymatu św.Piotra
 • Kościół Prymatu
 • Kościół Prymatu
 • Miasto Jezusa - Kafarnaum.
 • Piotr-apostoł
 • Kafarnaum
 • Kafarnaum
 • Kafarnaum
 • Kafarnaum
 • Kafarnaum
 • Kibuc nad Jeziorem Galilejskim
 • Kibuc nad Jeziorem Galilejskim
 • Wzgórza Golan
 • Rzeka Jordan
 • Jardenit na rzeką Jordan
 • Tyberiada

Podróż, którą odbyłam z radomskim biurem Alfa Star była wyjątkowo udana. Dobrze zorganizowana, nie zaskoczyła żadnymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Średniej klasy hotele, co na takich wycieczkach jest (chyba, bo pierwszy raz uczestniczyłam w objazdówce) normą, bardzo dobre wyżywienie, wspaniały humus i bardzo bogaty program zwiedzania realizowany w sposób wzorcowy przez przewodniczkę panią Małgosię Kurzajewską zlożyły się na tak wysoką ocenę wyjazdu.

Doświadczyłam wielu wzruszeń, a największych dostarczyło mi zwiedzanie Instytutu Yad VaShem i  wspólne odmówienie Ojcze Nasz w kościele Pater Noster na Górze Oliwnej. Uczestnictwo w modlitwie pod Ścianą Płaczu miało szczególny wymiar: to tu Jan Pawel II złożył prośby do Boga zgodnie z tradycją żydowską zapisane na kartce papieru wsuniętej między szczeliny muru. Specjalną oprawę miał też rejs po Jeziorze Genezaret. Na mostku zawisła polska flaga, a załoga powitała nas Mazurkiem Dąbrowskiego.

Przed wyjazdem słyszałam opinie, że podróż do Ziemii Świętej wzmacnia wiarę, a niewierzący dostępują jej łaski. Niczego takiego nie doświadczyłam. Miałam świadomość, że stąpam śladami Chrystusa, ale przecież nie trzeba być historykiem, aby wiedzieć, że była to postać historyczna. 

Nie mam (jeszcze?) syndromu Jerozolimy, choć miasto to zachowałam pod powiekami, jako najpiękniejsze z tych, które dane mi było do tej pory oglądać:) Jeśli dane mi będzie kiedykolwiek tam powrócić to po to, aby poświęcić cały czas jego uliczkom. Jerozolima to miasto nie tylko Chrystusa i chrześcijan, to miasto wielokulturowe i wielowyznaniowe w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

 

 • Góra Oliwna
 • Mury Jerozolimy.
 • Jerozolima
 • Jerozolima
 • Jerozolima
 • Pamięci Ormian
 • Jerozolima
 • Na bazarze
 • Ein Karem
 • Kwitnące w lutym kwiaty
 • Nad Morzem Martwym

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. s.wawelski
  s.wawelski (13.11.2013 5:38) +1
  Z przyjemnoscia sie zapoznalem z Twoja relacja.Tak sie akurat sklada, ze za miesiac odbede podroz Twoimi sladami. Na razie robimy intensywnie plany. Prawdopodobnie nie uda nam sie zobaczyc w Izraelu tyle, co Tobie. Przez ciekawosc zapytam: ile czasu trwala Twoja podroz po Izraelu?

  Pozdrowienia :-)
 2. hooltayka
  hooltayka (20.09.2013 14:14) +1
  Pięknie opisana podróż po niezwykłych miejscach.
  Mnie niestety nie wiem,czy by wpuścili teraz do Izraela.
  Po wizycie w Iranie mam wizę ze zdjęciem na cała stronę w paszporcie.
  Te kraje wiadomo,że nie przepadają za sobą.
  Pozdrowienia Jola-)
 3. lmichorowski
  lmichorowski (09.06.2010 0:01) +2
  Dziękuję za podróż po Ziemi Świętej, ciekawy opis i zdjęcia. Z przyjemnością obejrzałem miejsca, które dane było mi odwiedzić, z jeszcze większą te, do których nie dotarłem. Znalazłem kilka zdjęć prawie identycznych jak moje, ale chyba w tych miejscach każdy to uwiecznia. Jeżeli nie miałaś okazji odwiedzić mojego Izraela, to serdecznie zapraszam na mój profil. Pozdrawiam.
 4. lmichorowski
  lmichorowski (07.06.2010 0:07) +2
  Jolu, wciągnęła mnie Twoja relacja. Póki co, udało mi się dotrzeć z Toba na Syjon i z racji późnej pory muszę podróż przerwać, ale na pewno wrócę jutro. Sam miałem okazję być w Izraelu dwa tygodnie przed 18 laty. Ponieważ był to wyjazd służbowy na targi, nie było zbyt wiele czasu na turystykę - tylko dwa weekendy, z których jeden poświęciłem na Jerozolimę i Betlejem, a drugi - na Galileę. Czuję więc spory niedosyt a Twoja relacja pozwala mi przypomnieć sobie odwiedzone miejsca i zarazem zobaczyć to, czego mi się nie udało. Pozdrawiam.
 5. jolrop
  jolrop (06.04.2010 12:20) +1
  Nie wspominam o Polakach, choć cały czas w uszach brzmiała "Ballada o polskim emigrancie"Jacka Kaczmarskiego. Nie wiem czy odbywały się posiedzenia Knesetu w języku polskim, wiem, że była propozycja, aby polski był językiem urzędowym, a wzięła się stąd, że emigracja żydowska wywodziła się z inteligencji polskich Żydów. Nie da się oddzielić losów Żydów od Polski i losów Polaków od Palestyny. Taka historia:)
 6. smyczek1974
  smyczek1974 (06.04.2010 12:01) +2
  Super że tyle wspominasz o Polakach i języku polskim, w którym do 1968 r. odbywały sie obrady Knesetu.
 7. smyczek1974
  smyczek1974 (06.04.2010 3:22) +2
  Super !!!Zdjecia zostawiam na deser bo wszak juz późna pora!!!!