Ajax Loader Ładuję ...

Wisła - spacer

Przyjechałem pociągiem bezpośrednio do Wisły Głębce, gdzie mam kwaterę. Wybieram się do centrum.

Wisła miasto i rozległa gmina rozciągająca się bezpośrednio na południe od Ustronia i obejmująca cały obszar źródłowy naj­większej z polskich rzek wraz z okolicznymi stokami pasm Beskidu Śląskiego. Wzdłuż górnej Wisły i jej dopływów, rozsiadły się liczne części i przysiółki tej miejscowości - m.in,: Obłoziec, Centrum, Dziechcinka, Łabajów, Głębce, Nowa Osada, Malinka i Czarne. Wisła to drugie obok Ustronia beskidzkie uzdrowisko, centrum wczasowo-turystyczne i letniskowe. Jest obok Koniakowa głównym ośrodkiem śląskiej góralszczyzny, o także centrum ekumenicznym. Znaczna część mieszkańców to ewangelicy. Także wyznawcy innych religii protestanckich upodobali sobie Wisłę. Początki Wisły to przełom XVI i XVII w., kiedy w okolicy pojawili się wolni pasterze wołoscy szukający nowych pastwisk, a także osadnicy z innych rejonów Śląska Cieszyńskiego, uchodzący przed prześladowaniami religijnymi. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1615 r. Mieszkańcy trudnili się pasterstwem, uprawą roli oraz pracą w książęcych lasach W okresie mię­dzywojennym wybudowano kilka willi letniskowych i pensjonatów oraz dom zdrojowy. Wyremon­towano też drogę i uruchomiono pierwszą linię autobusową z Cieszyna. W 1932 r. przedłużono linię kolejową z Ustronia do Wisły Glębców. Te inwestycje komunikacyjne miały też związek z budową w Wiśle Czarnym zameczku, górskiej rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej - Ignacego Mościckiego. Okres II wojny zaznaczył się działalnością oddziałów partyzanckich, szczególnie w rejonie Orlowej oraz terrorem okupanta. Okres powojenny to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę sanatoryjno-wczasową, ale także budowa zapory w Czarnym, dopro­wadzenie asfaltowych dróg do wszystkich osad w dolinach, budowa wyciągów narciarskich itp. W 19ó2 r. Wisła otrzymała prawa miejskie. Najciekawsze obiekty znajdują się w centrum.

- Koło dworca PKS - kościół katolicki pw. Wnie­bowzięcia N.M.P. - niewielka świątynia z 1863 r. Współcześnie dobudowano z boków przeszklone pomieszczenia, by móc pomieścić więcej wiernych, zwłaszcza w sezonie letnim,

- W pobliżu sty­lowy drewniany budynek, piętrowy, kryty gontem, z biegnącą dookoła galerią. To przeniesiony w 1985 r. z polany Przysłop pod Baronią Górą dawny „zameczek myśliwski" Habsburgów (później schronisko). Obecnie mieści Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK,

- Rolę rynku pełni w Wiśle pl. B. Hoffa, przy którym m.in. przedwojenny dom zdrojowy oraz drewniany budynek dawnej karczmy z początku XIX w, - obecnie Muzeum Beskidzkie. Od południe nad placem góruje kościół ewangelicki. Świątynia pochodzi z 1838 r, (wieża z 1803 r.). Wnętrze halowe, o w prezbiterium skromny ołtarz klasycystyczny na tle witrażu z postaciami patronów kościoła śś. Piotra i Pawła.

Ciekawymi obiektami w południowych częściach Wisły są:

- w Dziechcince - nowe centrum ekumeniczne i okazały wiadukt kolejowy z 1933 r.,

- w Głębcach - stylowy, drewniany kościółek góralski - l985 r.,

- w Nowej Osadzie - zapora na Wiśle spiętrzająca zbiornik retencyjny i Dom Wycieczkowy PTTK „Nad Zaporą",

- w Czarnem - „zameczek prezydencki" (pod Zadnim Groniem), wybudowany jako górska rezydencja dla prezydenta Mościckiego w miejscu dawnego pałacu myśliwskiego Habsburgów. Wyremontowany w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Kwaśniewskiego (obecnie w gestii kancelarii Prezydenta RP - okazjonalnie udostępniany do zwiedzenia zbiorowym wycieczkom).