Ładuję...

kolumber.pl


  • 2 +

Ratyzbona (Regensburg)...

Podróż: Ratyzbona
Miejsce: Regensburg, Niemcy, Europa

  • Ratyzbona (Regensburg)
  • Ewangelicki kościół parafialny (Neupfarrkirche) na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej. Na przełomie XV i XVI wieku biskup i rada miejska dążyli do wydalenia Żydów z Ratyzbony, czemu sprzeciwił się cesarz Maksymilian I (1459-1519). Po jego śmierci rada miejska nakazała wydalenie Żydów. Doszło do pogromu, a dzielnica żydowska została zrównana z ziemią. Już w 1519 roku rozpoczęto budowę kościoła p.w. NMP wg projektu Hansa Hiebera. W 1542 roku Ratyzbona stała się miastem luterańskim, a kościół został pierwszą protestancką świątynią parafialną, nazwaną „Neupfarrkirche”.

Zaloguj się, aby skomentować to zdjęcie

achernar51

Leszek Michorowski
Punkty: 12482