Miejsce: Wsola - Mazowieckie - Polska - Europa

Wsola: ciekawe podróże

 • Nie ma podróży o wybranych kryteriach

Wsola: ludzie

 • byli tutaj

 • mieszkają tutaj

 • chcą tu przyjechać

Wsola: ciekawe zdjęcia

Komentarze do miejsca

 • danizur danizur (2010-04-18 12:36:10)
  Drugiej takiej miejscowości jak Wsola nie ma w całej Europie. Tylko tu udało się zbudować centrum gombrowiczowskie. Mieści się w rodzinnym dworku słynnego literata.
  Wsola położona jest 5 km na północ od Radomia (z Warszawy do Wsoli jest około 95 km). Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 7. Z Radomia do Wsoli kursuje autobus podmiejski (linia A). W dni kiedy w Muzeum Witolda Gombrowicza odbywają się imprezy kulturalne na trasie Radom - Wsola kursują bezpłatne autobusy podwożące uczestników i widzów do muzeum.
  Wsola wzmiankowana już była w XIV w. Wspomina o niej także w poł. XV w. Jan Długosz. Tutejsza parafia, fundowana przez ród Awdańców, erygowana była ok. 1358 r. Około 1480 r. Jan Kochanowski (dziad poety) poślubił tu Barbarę Szlizównę, która w wianie wniosła m.in. Czarnolas. W XVI w. Adam Kochanowski zamienił kościół na zbór kalwiński. W 1644 r. właścicielem Wsoli został Stanisław Witkowski, a w latach 1750-1877 byli nimi Sołtykowie. W 1914 roku we Wsoli zbudowano pałacyk wg projektu łódzkiego architekta Furuhejelma. Dwa lata póżniej pałacyk dostał się w ręce Jerzego Gombrowicza - brata Witolda i jego rodziny. Witold Gombrowicz w latach 1924-1939 przyjeżdżał do Wsoli dość regularnie. Odwiedzał brata i rodzinę, przygotowywał się do egzaminów, odpoczywał, uprawiał sport oraz pracował m.in. nad „Ferdydurke”. To właśnie tu odbył także ważną rozmowę z bratem Jerzym, dotyczącą rejsu do Ameryki Południowej. W 1939 roku obaj bracia opuścili Wsolę. Po zakończeniu wojny majątek został przejęty przez skarb państwa. 20 października 2009 roku nastąpiło otwarcie w pałacyku Muzeum Witolda Gombrowicza.
więcej >>