Ajax Loader Ładuję ...

6 +
2014-08-14

Podróż Główny Szlak Sudecki - Rudawy Janowickie, Góry Kamienne

Opisywane miejsca: Kamienna góra, Krzeszów
Typ: Album z opisami

11.08.2014.

Ostatni odcinek Karkonoszy. Dojeżdżam samochodem do Mysłakowic.

Mysłakowice - duża wieś gminna nad Łom­nicą. Najcenniejszym zabytkiem jest pałac z XVIII w., który należał do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna i jego syna Fryderyka Wilhelma IV. Ten ostatni zlecił prze­budowę pałacu w stylu neogotyckim. Pałac wraz z otaczającym go parkiem tworzy piękny zespół zabytkowego krajobrazu. Do innych zabytków zaliczają się domy tyrolskie w Kolonii Tyrolskiej, kościół ewangelicki z 1840 r. z kolumnami pompejańskimi. 

Mrowiec, położony między Mysłakowicami a Bukowcem, został obję­ty zagospodarowaniem parku krajobrazowego hrabiego von Redena i hra­biego Gneisenau oraz króla Fryderyka Wilhelma III. Na wierzchołku las został wycięty i zbudowano platformę widokową oraz kamienną wieżę widokową, przy której ustawiono kamienny stół z ławami. Na krawędzi stołu wyryto nazwy okolicznych miejscowości. Dzisiaj po tym zagospodarowaniu nie pozostał już żaden ślad. Poniżej szczytu znajduje się Sowi Kamień - niewiel­ka, zwietrzała skała poprzecinana żyłami aplitu.   

Bukowiec. Miejscowość wzmiankowana była po raz pierwszy w 1305 r. Pod koniec XVIII w. majątek nabył hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden, który wraz z małżonką Fryderyka Karoliną, a miejscowa ludność nazy­wała ją „Matką Kotliny Jeleniogórskiej” przebudowali pałac w stylu klasycystycznym i założyli piękny park. Do dziś zachowało się kilka obiektów parkowych, choć niestety w nie najlepszej kondycji. Pałac po latach zanie­dbania poddano gruntownej restauracji. Obecnie mieści się tu siedziba Związku Gmin Karkonoskich.

Warto zobaczyć:

- Dom Ogrodnika w parku,

- Ruiny opactwa z 1815 r.,

- Świątynię Ateny,

- Karczmę Sądową z XVIII w.,

- Kościół św. Jana Chrzciciela.

Rudawy Janowickie to masyw gór­ski sąsiaduje z Górami Kaczawskimi poprzez pasmo Gór Ołowianych, które należą do Gór Kaczawskich, z Góra­mi Lisimi, które należą do wzgórz Kotliny Kamiennogórskiej, ze wzgó­rzami należącymi do Bramy Lubawskiej, Karkonoszami poprzez Grzbiet Lasocki oraz z Kotliną Jeleniogór­ską. Główny grzbiet ma około 18 km. Najpiękniejsze widoki w Rudawach to przełom Bobru mię­dzy Ciechanowicami i Janowicami Wielkimi. Większość wsi i miast leżących na tym terenie ma przeszłość związaną z górnictwem. Turyści odwiedzają tu głównie najwyższy szczyt Rudaw, czy­li Skalnik, ruiny zamku Bolczów, Schronisko „Szwajcarka", Kolorowe Jeziorka koło Wieściszowic i kompleks ska­łek o nazwie Starościń­skie Skały. 

Skalnik - to dwuwierzchołkowa kulminacja Rudaw Janowickich. Na niższym wierzchołku znajdują się skałki ostańcowe - Mała Ostra, wyż­szy jest zalesiony. Na Małą Ostrą prowadzą wykute w skale schody. Na skale zbudowano platformę widoko­wą a widać - panoramę Karkonoszy, Gór Izerskich, Kaczawskich, Rudaw Janowickich oraz Pogórza Izerskiego, Kaczawskiego, Gór Wałbrzyskich i Kamiennych. Nieco poniżej węzła szlaków znajduje się charakterystyczna skalna grupa - Konie Apokalipsy.  Ze względu na fantastyczną panoramę, łatwą dostępność turyści wchodzili na Skalnik już w XVIII w. Ze względu na popularność na szczycie umieszczono tablicę z opisem pano­ramy, wieżę widokową i schron turystyczny, w którym nocowali wędrowcy podziwiający romantyczne wschody lub zachody słońca.

Teraz do prywatnego Sch. Czartak, zielonym szklakiem do Kolorowych Jeziorek.

Kolorowe jeziorka to cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich, powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni pirytu. Znajdują się one na różnych wysokościach. Błękitne Jeziorko na wysokości 635 m n.p.m., Zielone Jeziorko na wysokości 555 m n.p., Czerwone Jeziorko na wysokości 560 m n.p.m., a Czarne Jeziorko na wysokości 730 m n.p.m., i okresowo wysycha.  

Cały dzień pada. Na nocleg zatrzymam się w Kamiennej Górze.

 • Mysłakowice ruszam sam
 • Na szlaku
 • Okolice Bukowca
 • Okolice Bukowca
 • Stawek
 • Dom Ogrodnika Waltera
 • Dom Ogrodnika Waltera
 • Bukowiec
 • Bukowiec kościół
 • Bukowiec
 • Na szlaku
 • Średnica
 • Źródło Jola
 • Liczne kamienie
 • Chwila odpoczynku
 • Skrzyż. pod Małą Ostrą
 • Skały Małej Ostrej
 • Skały Małej Ostrej
 • Pada na Małej Ostrej
 • Teraz do Sch. Czartak
 • Prywatne Sch. Czartak
 • Prywatne Sch. Czartak
 • Teraz na Wysoką Kopę - pada
 • Idę w deszczu
 • Okolice Kolorowych Jeziorek
 • Zielony Stawek
 • Błękitne Jeziorko
 • Błękitne Jeziorko
 • Błękitne Jeziorko
 • Błękitne Jeziorko
 • Purpurowe Jeziorko
 • Purpurowe Jeziorko
 • Jaskinia
 • Nieczynny bar
 • Purpurowe Jeziorko
 • Purpurowe Jeziorko
 • Nadal pada
 • Purpurowe Jeziorko
 • Mauzoleum w Raszowie
 • Kościół w Rszowie
 • Raszów
 • Raszów- piekarnia
 • W drodze do Kamkiennej Góry
 • Widoki
 • Widoki
 • Widoki
 • Widoki
 • Widoki
 • PKP w Kamiennej Górze
 • Ratusz
 • Kamienna Góra
 • Kamienna Góra
 • Kościół Piotra i Pawła
 • Kościół Piotra i Pawła
 • Kamienna Góra
 • Kamienna Góra
 • Kamienna Góra
 • Kamienna Góra

12.08.2014.

Lubawka. Miasto jest położone w Bramie Lubawskiej, nad Bobrem i Czar­nuszką, u stóp Gór Kruczych. Lubawka jest dziś ośrodkiem przemysłowym, usługowym oraz tury­stycznym. W okolicy można uprawiać różne formy turystyki aktywnej. Do dyspozycji są szlaki tury­styczne piesze, rowerowe, ścieżki przyrodnicze i wyciąg narciarski na Świę­tej Górze oraz hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne i pola namiotowe. Na południowy zachód od miasta znajduje się rezerwat krajobrazowy „Kruczy Kamień"- skalne urwisko wysokości 150 m oraz malownicze doliny: Krucza i Miłości, z którymi wiążą się legendy.

Warto zobaczyć:

- Zabytkowe kamieniczki i ratusz z XVIII w. w rynku,

- Barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVIII w. - wewnątrz piękny ołtarz,

- Rezerwat „Kruczy Kamień".

 

Przez Góry Krucze udaję się do Krzeszowa.

 

Krzeszów - niewielka wieś nad Zadrną w Kotlinie Kamiennogórskiej. Wieś słynie z zespołu opactwa Cystersów - jednego z najwybitniejszych zabytków architektury barokowej na Śląsku.

Warto zobaczyć:

- Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP zbudowany w latach 1728 - 1735. Wnętrze charakteryzuje się wspaniałym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim,

- Kościół św. Józefa z lat 1690-1696. Wewnątrz wspaniałe freski namalowane przez Michaela Willmanna,

- Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich z sarkofagami kryjącymi doczesne szczątki książąt: Bolka l, Bernarda, Bolka II i Bolka III.

 

Znowu ulewa, odbiłem sobie piętę. Jest źle. Opuszczam Krzeszów i przez Górę Św. Anny i Góra Ziuty udaję się do miejscowości Grzędy.

 

W Grzędach Górnych między Pasmem Dzikowca a Pasmem Lesistej czynny jest zalew rekreacyjny popularny wśród mieszkańców Wałbrzycha. Latem otwarte jest też pole biwakowe. To już Góry Kamienne.

 

Góry Kamienne to miejsce trochę za­pomniane przez turystów. Tymcza­sem można tu znaleźć dużo spoko­ju, z dala od zatłoczonych popular­nych kurortów. Z każdym rokiem przybywa tutaj gospodarstw agroturystycznych, takich jak „Gospoda Sudecka" w Rybnicy Leśnej.  Osoby zainteresowane tajemnicami II wojny światowej powinny odwie­dzić Głuszycę, Świerki oraz Ludwikowice Kłodzkie. Wsie w tych okolicach są coraz częściej zamieszkiwane przez uciekinierów z wielkich miast, którzy remontują stare chałupy. 

 

Sokołowsko - wieś w kotlinie śródgórskiej, u podnóża Gór Kamiennych, w roku 1854, to pierwsze w Europie sana­torium przeciwgruźlicze. Ciekawostką jest to, że na tym pionierskim ośrodku wzorowano się zakładając słynne sanatorium w szwajcarskim Davos. Współczesna nazwa miejscowości  pochodzi od nazwiska Alfreda Sokołowskiego - znamienitego polskiego lekarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Po II wojnie światowej w PRL miejscowość pełniła nadal funkcje uzdro­wiskowe, choć lata świetności już minęły.  

Warto zobaczyć:

- Cerkiew p.w. św. Archanioła Michała zbudowaną w latach 1900-1901 dla prawosławnych kuracjuszy licznie odwiedzających uzdrowisko,

- Ruiny spalonego w 2005 r. sanatorium „Grunwald” - symbol upadku miejscowości,

- Drewnianą architekturę uzdrowiskową - wspomnienie przełomu XIX i XX w.

 

Schronisko PTTK Andrzejówka - drewniany budynek stylowego schroniska wzniesiono na łąkach Przełęczy Trzech Dolin nad Rybnica Leśną w 1933 r. z inicjaty­wy Wałbrzyskiego Towarzystwa Górskiego. W pobliżu znajduje się szczyt Waligóra.

 

Waligóra - najwyższy szczyt Gór Kamiennych, położo­ny w części określanej mianem Gór Suchych. Góra ma kształt stożka - jest to wygasły wulkan zbudowany z porfirów, i dominuje nad Przełęczą Trzech Dolin.  Szczyt cieszył się dużą popularnością wśród turystów przełomu XIX i XX w., nie był wówczas zalesiony i słynął z niezapomnianych panoram. Dzi­siaj polany już zarosły i ze szczytu oglądać można jedynie fragmentaryczny widok w kierunku północno-wschodnim.

 

Niestety z nogą jest coraz gorzej, muszę przerwać wędrówkę i wracać do domu. Szkoda. Wrócę tu na pewno.

 • Lubawka ratusz
 • Rynek
 • Rynek
 • Stary kośiół
 • Krzeszów z oddali
 • Krzeszów
 • Zabudowania klasztoru
 • Zabudowania klasztoru
 • Zabudowania klasztoru
 • Schemat bazyliki
 • Bazylika mniejsza
 • Figury bazyliki
 • Bazylika mniejsza
 • Figury bazyliki
 • Figury bazyliki
 • Organy
 • Wnętrza bazyliki
 • Wnętrza bazyliki
 • Wnętrza bazyliki
 • Woda święcona
 • Wnętrza bazyliki
 • Wnętrza bazyliki
 • Kościoł św Józefa - schemat
 • Kościoł św Józefa
 • Góra św Anny
 • Kościół św Anny
 • Kościół św Anny
 • Krzeszów z góry św Anny
 • W stronę Grzęd
 • Pasmo Dzikowca
 • Pola pola
 • Pola pola
 • Staw w Grzędach
 • Skręt do Sokolowska
 • Pasmo Lesistej
 • Sanatorium Brehmera
 • Ruiny Sanatorium
 • Ruiny Sanatorium
 • Ruiny Sanatorium
 • Sokołowsko
 • Tu mieszkał Kieslowski
 • Skwer Kieslowskiego
 • Koścół w Sokołowsku
 • Koścół w Sokołowsku
 • Wnętrza
 • Wnętrza
 • Wnętrza
 • Trochę historii
 • Sokołowsko
 • Informacja
 • Budynek Hauptmana
 • Sokołowsko
 • Sudety Wałbrzyskie
 • Schronisko Andrzejówka
 • Schronisko Andrzejówka
 • Schronisko Andrzejówka
 • Wnętrza schroniska
 • Wnętrza schroniska
 • Wnętrza schroniska
 • Wnętrza schroniska
 • Schronisko Andrzejówka
 • Schronisko Andrzejówka i Ja
 • Waligóra
 • Sokołowsko
 • Sokołowsko
 • Sokołowsko

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. pt.janicki
  pt.janicki (01.09.2014 21:52) 0 + -
  ...też tak kiedyś się wybrałem i to mimo znania tego zalecenia!...
 2. turysta1310
  turysta1310 (01.09.2014 18:41) +1 + -
  Piotrze jest już dobrze, nowe buty na długą trasę nie polecam..
 3. pt.janicki
  pt.janicki (29.08.2014 18:29) +1 + -
  ...trzymam kciuki za powrót do zdrowia i dalszy ciąg szlaku!...
 4. pt.janicki
  pt.janicki (28.08.2014 15:49) +1 + -
  ...Górom Kamiennym też nie odpuszczę ... :-)...
 5. adaola
  adaola (21.08.2014 18:35) +2 + -
  Nie znam Głównego Szlaku Sudeckiego,więc przeglądam z ciekawością:)
  Mam nadzieję,że i tam w końcu zawitam. Pozdrawiam:)
 6. turysta1310
  turysta1310 (15.08.2014 13:34) +2 + -
  Piękne są te miejsca, w wielu już byłem ale teraz na szlaku GSzSud.

  Pozdrawiam Tadek
 7. hooltayka
  hooltayka (14.08.2014 18:19) +2 + -
  Odwiedziłeś znane mi miejsca i dlatego zajrzałam.
  Tu się urodziłam i z ogromnym sentymentem oglądam te okolice.
  Pozdrawiam-)
turysta1310

turysta1310

Tadeusz Walkowicz
Punkty: 181061