Ajax Loader Ładuję ...

13 +
2014-04-05

Podróż Szlak Jury Wieluńskiej

Opisywane miejsca: Częstochowa, Działoszyn, Wieluń (49 km)
Typ: Album z opisami

Dzień 1.

Wyruszam z domu o godzinie 600, temperatura 0,50C, kieruję się w stronę Dzielnicy Mirów, gdzie przez grodzisko Gąszczyk i sanktuarium św. Ojca Pio idę do Mstowa.

Na granicy Mstowa i Wancerzowa jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich polecam.

Teraz przez Cegielnię i Latosówkę poprzez lasy, łąki i pola docieram do Borowna.

Historia miejscowości Borowno sięga XI wieku. Etymologicznie nazwa Borowno pochodzi od słowa „bór” i wskazuje na położenie osady wśród borów. Borowno jest najprawdopodobniej najstarszą wsią w południowej części kraju. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Borownie, zbudowany na miejscu dawniejszych świątyń w latach 1845-1846 i przebudowany w latach 1885-1901 kościół to okazała budowla neobarokowa, jednonawowa, z półkoliście zamkniętym prezbiterium i dwuwieżową fasadą. W drodze z Boronowa do Kruszyny spotykam kolumnę, kilkadziesiąt metrów od szosy, stoi w polu wysoka kolumna z piaskowca. Postawiono ją 300 lat temu w miejscu samobójczej śmierci ostatniego z Denhoffów w linii kruszyńskiej. Obecnie istnieje kilka wersji opowieści, które różnie wyjaśniają przyczyny tej tragedii. Następna legenda to pochodzenie wsi Kruszyna. Według legendy na terenach gdzie dziś leży Kruszyna rozciągały się olbrzymie lasy. Kacper Denhoff pełniący służbę na dworze króla Zygmunta III zaproszony został tu na polowanie zorganizowane przez hetmana Koniecpolskiego. W czasie łowów zapędził się za olbrzymim dzikiem oddalając się od towarzyszy. Dopędził zwierza i zranił go. Rozjuszony dzik rzucił się na niego i niefortunny myśliwy ratować się musiał ucieczką na najbliższe drzewo, a raczej potężny krzew kruszyny. Łowy mimo wszystko zakończyły sie pomyślnie, zaś Denhoff po wyjściu cało z opresji, w miejscu swego ocalenie wybudował kościół, a następnie przeniósł tu swoją siedzibę co dało początek wsi.

Teraz skrzyżowanie z DK1, brak oznaczeń, przez lasy i dukty Stodkowy, Nowoszkółkowy, Staroszkółkowy, Hieronima itp. docieram do Prusicka.

Kończę ten etap w Ważnych Młynach, 45,2 km w nogach po 11 godzinach. Wracam PKS do domu.

Jutro dalej.

 • Godzina 6 na Starym Rynku w Częstochowie
 • Rzeka Warta w Częstochowie
 • Dzielnica Mirów o poranku
 • W drodze na Górkę Przeprośną
 • Sanktuarium Św. Pio i zabytkowa kapliczka
 • Łabędzie na Warcie w Jastrowie
 • Kaplica cmentarna w Mstowie
 • Mstów
 • Mstów - rynek
 • Mstów - Wancerzów - klasztor i kościół
 • Rzeka Warta w Mstowie i Skała Miłości
 • Wiosna na bialo
 • Cementownia Rudniki
 • Na popasie
 • Wiewiórka
 • Sroka
 • Wiosna na żółto
 • Na zielono
 • Kościół w Borownie
 • Borowno w oddali
 • Kolumna z piaskowca. postawiono ją 300 lat temu w miejscu samobójczej śmierci ostatniego z Denhoffów
 • Dla rozrywki - staw i rybki
 • Kościól w Kruszynie
 • Urząd Miasta w Kruszynie
 • Dwór Denhoffów
 • Kruszyna
 • Wiosna
 • Ociepliło się
 • Pamiątki z I wojny światowej
 • Potok Struga
 • Inny
 • Las
 • Nieznana mogiła
 • Taki szlak
 • Na fioletowo
 • Zabytkowa kapliczka
 • W oddali Prusicko
 • Wiosna.... wiosna
 • Prusicko
 • Kościół w Prusicku
 • Latamy
 • Prusicko
 • W locie
 • Szukam

Dzień 2.

Dzisiejszy etap będzie krótszy, ruszam z Ważnych Młynów.

Ważne Młyny. Wieś nad Wartą leżąca na pograniczu Wyżyny Wieluńskiej. Wieś wykształciła się z osady młynarskiej należącej do Brzeźnicy Starej. Bardzo senna wieś, widać jednak pieniądze UE.

Tutaj znów spotykam rzekę Wartę. Przez lasy, docieram do małych wiosek Płaczki, Orczuchy i Trzebca.

Teraz wieś Kule – lata świetności za nimi, tutaj było dużo ośrodków wczasowych dla wszystkich, teraz są tylko prywatne dacze.

Wąsosz Górny.  Wyjątkowo urocza miejscowość ze względu na malownicze ukształtowanie terenu, ciekawą i różnorodną roślinność. Polecam Kalwarię Wąsoska z pomnikiem poległych powstańców "Gloria Victis".

Przechodzę mostem na Warcie, dalej do Niwisk Dolnych. W okolicach wsi Grądy jest cementownia „ Warta „.

Działoszyn. Warto tu przyjechać, zadbane miasto. Ciekawe zabytki to: Kościół Znalezienia Krzyża Św. i Św. Marii Magdaleny oraz Pałac Męcińskich, obecnie powiatowy ośrodek kultury.

Teraz powrót do domu, dzisiaj 27 km.

 • Ważne Młyny
 • Motylek
 • Warta w Ważnych Młynach
 • Na szlaku
 • Wioska Płaczki i remont drogi
 • Brak oznaczeń szlaku we wsi
 • Mała wioska Trzebca
 • Kapliczka Jana Pawła II
 • Potok Kocinka
 • Liswarta w Kulach
 • Domki rekreacyjne
 • Były ośrodek wczasowy
 • Tylko takie zdjęcie mogłem zrobić
 • Warta w Kulach
 • Żółty na żółtym
 • Pomnik poległych 23.04.1863r Gloria Victis
 • Pomnik poległych 23.04.1863r Gloria Victis
 • Tablica na pomniku
 • Wąsorz Górny i Warta
 • Kalwaria Wąsoska składająca się z 14 kapliczek.
 • Twórca Kalwarii
 • Stare nagrobki
 • Kalwaria Wąsoska
 • Kościół w Wąsoszu
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Wąsorz Górny
 • Robota bobrów
 • Wiosna
 • Warta w okolicach Niwisk Dolnych
 • Ale się wgryzły
 • Niwiska Dolne
 • Kapliczka w Niwiskach Dolnych
 • Cementownia Warta
 • Potok w cementowni Warta
 • Most kolejowy na Warcie
 • Działoszyn
 • Działoszyn - rynek
 • Działoszyn - rynek
 • Działoszyn - rynek
 • Kościół Znalezienia Krzyża Św. i Św. Marii Magdaleny z 1787r
 • Pałac Męcińskich z XVII w., obecnie powiatowy ośrodek kultury
 • Fontanna przed Pałacem

Dzień 3.

Tym razem do Działoszyna godzina 600, ostatni odcinek do Wielunia.

W Raciszynie spotykam wapienniki i kopalnie wapienia. Wstaje słońce. Dalej przez Lisowice docieram do mostu w Bobrownikach. Wioska znajduje się po drugiej stronie Warty.

Teraz trochę o przyrodzie, gdyż jestem w Parku Krajobrazowym.

Załęczański Park Krajobrazowy to miejsce dla osób spragnionych ciszy i wypoczynku na łonie natury. Park oferuje wiele możliwości zwiedzania, wiele szlaków pieszych, rowerowych i konnych. Można także płynąć szlakami kajakowymi. Piękne krajobrazy i unikatowe w skali kraju walory przyrodniczy sprawiają, że jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. Park został utworzony w 1978 r. Do atrakcji tego Parku należą:

- jaskinie w parku znajduje się ich aż 24,

- wiele gatunków roślin chronionych: rosiczka, lilie i storczyki,

- wiele gatunków zwierząt: nurogęś, łabądź krzykliwy, wydry, bobry oraz w jaskiniach nietoperze,

- rezerwaty przyrody: Szachownica, Stawiska, Bukowa Góra, Węże i Dąbrowa w Niżankowicach,

- oraz zabytki kultury materialnej: kurhany, drewniane kościoły typu wieluńskiego.

Teraz trochę drogą w kierunku Kępowizny. A tutaj stary młyn, przeprawa przez Wartę, a podrugiej stronie rzeki Ośrodek ZHP Nadwarciański Gród. Żegnam się w Wartą, kierunek na Wieluń. Po drodze Bieniec, i stary drewniany kościołem w Łaszewie Rządowym.

Teraz przez las, temperatura 200C, przez wysypisko śmieci jestem w Rudnej.

Ruda około 3 km do Wielunia. Ciekawe miejsca to:

- Kościół św Wojciecha przy drodze do Wielunia,

- Pałac z roku 1851, obecny stan ruina.

Wieluń. Polecam to miasto, tyle zabytków w tak małym mieście. Zabytkami miasta są:

- Mury obronne,

- baszty Prochowni, Skarbczyk, Męczarnia oraz Swawola,

- Brama Kaliska, Brama Krakowska i ratusz,

- Kolegiata Bożego Ciała,

- Kościoły św. Barbary, św. Józefa, św. Mikołaja i klasztor Bernardynek,

- Kościół i klasztor Reformatów,

- Kościół Ewangelicki,

- Budynek Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Teraz do domu po przejściu 37 km. Bus przez piękne tereny, gdzie widać następne zabytki, drewniane kościoły i wiatraki oraz nowe wieże wiatrowe.

 • Stary młyn w Działoszynie
 • Warta w Działoszynie
 • Poranek, jeden z licznych wapienników
 • Kopalnia wapienia
 • Słońce wstaje
 • Most na Warcie w Lisowicach
 • Następna kopalnia
 • W okolicach Bobrownik
 • Leniwa Warta
 • Domki letniskowe w Załęczu Wielkim
 • Nad Wartą w Załęczu Wielkim
 • Lekki wiaterek na rozlewiskach Warty
 • Czynny Ośrodek Warta
 • W stronę Kępowizny
 • Zabytkowy młyn w Kępowiżnie
 • Ośrodek ZHP Nadwarciański Gród w Kępowiżnie
 • Wieś Bieniec
 • Kościół w Bieńcu
 • Wieś Bieniec Mały
 • Łaszew Rządowy
 • Łaszew Rządowy
 • Kościół św. Jana Chrzciciela
 • Aleja cmentarna
 • Miejscowość Ruda
 • Miejscowość Ruda
 • Kaplica obok kościoła
 • Kościół św Wojciecha
 • Mury obronne Wielunia
 • Ratusz i mury obronne
 • Baszta Prochownia
 • Kościół Św. Józefa
 • Kościół i klasztor reformatów
 • Wnętrza kościoła
 • Wnętrza kościoła
 • Tereny zielone
 • Kolegiata Bożego Ciała
 • Wejście
 • Wewnątrz
 • Park
 • Budynek Muzeum Ziemi Wieluńskiej z tyłu kościół ewangielicki

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. turysta1310
  turysta1310 (19.05.2014 13:41) 0 + -
  A teraz ~ 400Okm bus + 80 km. pieszo " Cas na Bałkany ", polecam

  Tadek
 2. eli_ko
  eli_ko (18.05.2014 19:22) 0 + -
  Jak zwykle jestem pod ogromnym wrażeniem kilometrów jakie "masz w nogach" a przy tym wiele miejsc można zobaczyć i ciekawych rzeczy się dowiedzieć
  pozdrawiam :)
 3. tykuspl
  tykuspl (18.04.2014 20:27) 0 + -
  Dużo praktycznych porad, mam nadzieję że kiedyś mi się przydadzą, fajna podróż.
 4. turysta1310
  turysta1310 (14.04.2014 13:33) +1 + -
  Dziękuję Tereso, tak blisko,a ta urokliwe, poznajmy nasz kraj.

  pozdrawiam Tadek
 5. teka59
  teka59 (13.04.2014 22:47) +1 + -
  bardzo ciekawa wycieczka , malownicze tereny, zabytki- jak zwykle w Twoich wyprawach.
 6. snickers1958
  snickers1958 (11.04.2014 12:47) +3 + -
  Tadeuszu, bardzo ciekawa i urokliwa podróż . Miejsca oddalone od większych skupisk ludzkich są oazą spokoju i tęsknotą dla wrażliwych na takie klimaty. Dziękuję za miły przekaz z tej przeurokliwej eskapady oraz w tym miejscu mam okazję podziękować za Twoją wizytę w holenderskim Twelli i Deventer. Pozdrawiam serdecznie.
 7. pt.janicki
  pt.janicki (08.04.2014 19:45) +4 + -
  ...a wielu moim krajanom czasem trudno uwierzyć, że w Łódzkiem jest co oglądać. Od razu jednak powiem, że Jura cieszy się uważaniem ... :-) ...
 8. pt.janicki
  pt.janicki (06.04.2014 21:51) +3 + -
  ...nie wiem, Tadeuszu, czy godzina "600", o której rozpoczynasz podróż, to wczesna, czy późna godzina, ale po pobieżnym obejrzeniu miniaturek widzę, że to znakomita pora na wyprawę po Jurze ... :-) ...
 9. przedpole
  przedpole (06.04.2014 16:31) +3 + -
  Ładny spacerek. Pozdrawiam
 10. hooltayka
  hooltayka (06.04.2014 5:36) +3 + -
  Ciekawa wiosenna wycieczka Szlakiem Jury Wieluńskiej.
  Pozdrawiam-)
 11. turysta1310
  turysta1310 (05.04.2014 18:16) +6 + -
  Dziękuję Olgo, szedłem sam i tylko tzw. tubylcy na szlaku. Szlak ciekawy, dla ludzi lubiących ciszę i piękno przyrody.

  Tadek
 12. adaola
  adaola (05.04.2014 18:08) +5 + -
  Z wielką przyjemnością przeszłam razem z Tobą Szlak Jury Wieluńskiej:)
  Bardzo ładne i ciekawe tereny:) Dzięki za wirtualną wędrówkę:) Pozdrawiam!
turysta1310

turysta1310

Tadeusz Walkowicz
Punkty: 181061