• 1

Wielka BrytaniaPawilon Królewski

Miejsce: Brighton, Wielka Brytania, Europa

  • Pawilon Królewski
  • Wybudowany na zlecenie pózniejszego króla Anglii Jerzego IV,lokazizacja nadmorska była podyktowana problemami zdrowotnymi fundatora