Galeria Liechtenstein ,a inne liliputy z podróży przedpole