2009-07-21

Podróż Cudowna Planeta" - konkurs fotograficzny!

Opisywane miejsca: Cudowna Planeta
Typ: Inna

Kochani,

o północy zakończyliśmy głosowanie na zdjęcia w konkursie "Cudowna Planeta" - poziom był bardzo wysoki, zatem rywalizacja zacięta! Niemniej znamy już wyniki i z radością ogłaszamy, że dzięki Waszym głosom nagrody w konkursie, czyli piękne albumy od wydawnictwa "Carta Blanca" otrzymają:

W kategorii "Woda":

mj1945 (41 głosów)

amused.to.death (32 głosy)

mapew (24 głosy)

miderska (17 głosów)

iwonka55h (17 głosów)

W kategorii "Ziemia":

kowalski_mar (30 głosów)

s.wawelski (28 głosów)

miderska (24 głosy)

opinc (23 głosy)

mapew (20 głosów)

W kategorii "Powietrze":

opinc (25 głosów)

renata-1 (22 głosy)

miderska (21 głosów)

mapew (20 głosów)

vjdn (19 głosów)

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz głosującym dziękujemy, autorom nagrodzonych zdjęć serdecznie gratulujemy!

 

Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą  mailową.

 

zespół Kolumbera 

 

ZOBACZ TEŻ WYNIKI KONKURSU "GINĄCA POLSKA"

"Niesamowite", "fantastyczne", "cudowne", "nigdy czegoś takiego nie widziałem!" - takie okrzyki towarzyszą zwykle wakacyjnym opowieściom. Wędrujemy po górach i kanionach, podglądamy rafy koralowe, pływamy po rozległych deltach wielkich rzek i skaczemy ze spadochronem nad pustynią, myśląc: jaka niesamowita jest ta planeta!

Ale wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, by dostrzec to samo - jurajskie skałki, meandrująca Biebrza, spektakl chmur i piorunów na burzowym niebie, babie lato, tęcza - czyż nie są równie niesamowite?  

Dla tych wszystkich, którzy wciąż nie mogą się nadziwić temu, jaki piękny i fascynujący jest świat i tych, którzy przywieźli lub dopiero przywiozą z wakacji zdjęcia niesamowitych miejsc i zjawisk, przygotowaliśmy wakacyjny konkurs fotograficzny.  

 • Cudowna Planeta
 • Planeta

Oto zasady konkursu:  

- Zarejestruj się w serwisie Kolumber.pl

- Dodaj zdjęcie do lokalizacji "Cudowna planeta". Zdjęcie powinno przedstawiać jeden z trzech żywiołów:

1. Woda (rzeki, jeziora, morza, oceany itp.)

2. Ziemia (skały, skamieniałości, gleba itp.)

3. Powietrze (pogoda, zjawiska atmosferyczne itp.)

- W tytule wpisz nazwę wybranej kategorii (tym samym zgłoś się do rywalizacji w konkretnej kategorii) i krótko opisz, co jest na zdjęciu.

Przypisanie zdjęcia do lokalizacji "Cudowna planeta" to warunek konieczny wzięcia udziału w konkursie (bez tego redakcja nie będzie wiedziała, że zdjęcie zostało zgłoszone na konkurs!)!  

 

W konkursie mogą brać udział tylko nowe zdjęcia (zamieszczone w serwisie w czasie trwania konkursu, tj. między 5 sierpnia a 30 września 2009 roku).

Na najlepsze zdjęcia głosują użytkownicy serwisu Kolumber.pl (klikając przycisk "+" przy konkretnej fotografii). Na tej podstawie w każdej kategorii wytypowanych zostanie 5 zwycięzców.

Dla autorów najlepszych zdjęć wspólnie z wydawnictwem Carta Blanca przygotowaliśmy wspaniałe nagrody - pełne ciekawych informacji i pięknie ilustrowane albumy:

Oceany (5 sztuk) - dla autorów najlepszych zdjęć z kategorii "Woda"

Pogoda (5 sztuk)- dla autorów najlepszych zdjęć z kategorii "Powietrze"

Skały i skamieniałości (5 sztuk) - dla autorów najlepszych zdjęć z kategorii "Ziemia"

Uwaga! Można zgarnąć wszystkie albumy - wystarczy zamieścić zdjęcia w każdej z 3 kategorii i... wygrać :)

 • Skaly
 • Oceany

Konkurs trwa w dniach 5 sierpnia - 30 września 2009 roku i kończy się o 23:59 (to ostateczny termin zamieszczania zdjęć i głosowania na nie!).

Wyniki konkursu ogłosimy 1 października 2009 roku w czwartek w godzinach popołudniowych.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu można oglądać na stronie miejsca "Cudowna planeta".  

Życzymy powodzenia!

zespół serwisu Kolumber.pl  

 

WEŹ TEŻ UDZIAŁ W KONKURSIE "GINĄCA POLSKA"!

 

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z nim przed wzięciem udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU „CUDOWNA PLANETA"

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem Konkursu pt.: "Cudowna Planeta" (zwanego dalej "Konkursem") jest:

Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 (zwana dalej „Organizatorem”)

Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest:

Carta Blanca Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-263 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, ul. Barska 28/30 pod numerem NIP 521-340-83-19

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 5 sierpnia do 30 września 2009 roku na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie serwisu Organizatora dostępnego pod adresem: http://kolumber.pl.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które posiadają lub w trakcie trwania Konkursu założą swój profil na serwisie internetowym Organizatora, prowadzonym pod aktualnym adresem URL: http://kolumber.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

4. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie wraz z umieszczeniem w Serwisie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przesłania nagrody. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zasady Konkursu  

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 05.08.2009 do 30.09.2009 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) zdjęcie konkursowe, zwane dalej ZDJĘCIEM. Zdjęcie powinno przedstawiać jeden z trzech żywiołów:

1. Woda (rzeki, jeziora, morza, oceany itp.)

2. Ziemia (skały, skamieniałości, gleba itp.)

3. Powietrze (pogoda, zjawiska atmosferyczne itp.)

W tytule zdjęcia należy wpisać nazwę wybranej kategorii (tym samym zgłaszając się do rywalizacji w konkretnej kategorii) i dodać krótki opis tego, co jest na zdjęciu (w opisie pod zdjęciem). Warunkiem koniecznym zgłoszenia zdjęcia do konkursu jest przypisanie zdjęcia do lokalizacji Cudowna Planeta.


2. Zgłaszać do Konkursu można jedynie nowe (tj. nieopublikowane wcześniej w serwisie Kolumber.pl) zdjęcia w formatach: jpg, gif o wymiarach nie przekraczających 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MB.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę zdjęć w każdej z kategorii (Woda, Ziemia, Powietrze). Nie można zgłaszać tego samego zdjęcia w kilku kategoriach.

3. Zwycięzca Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w każdej z kategorii (tym samym max 3 nagrody, po jednej w każdej kategorii, bez względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń konkursowych).
4. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że Zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 8 poniżej.
5. Poprzez nadesłanie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Zdjęcia przez Organizatora na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania nagród 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych użytkownicy Serwisu, wybiorą w sumie 15 najlepszych w ich ocenie Zdjęć (po 5 w każdej z trzech kategorii: Ziemia, Powietrze, Woda), każdy użytkownik Serwisu może zagłosować na dowolną liczbę Zdjęć, może też wycofać swój głos. Do głosowania służy przycisk "+" widoczny przy każdym ze zdjęć. Lista zwycięzców (tj. autorów Zdjęć, które do dnia zakończenia Konkursu zebrały największą liczbę głosów - "plusów") zostanie opublikowana w Serwisie Kolumber.pl dnia 1.10.2009. Warunkiem udziału w Konkursie i przyznania nagród jest spełnienie przez Uczestnika wymagań, określonych w § 2 oraz w § 3 Regulaminu.
2. W procesie przyznawania prawa do nagrody, nie będą brały udziału:
a) te same zgłoszenia, tego samego uczestnika, przesłane z tego samego lub z innego profilu niż poprzednie zgłoszenia tego uczestnika w Konkursie,
b) zgłoszenia różnych uczestników, ale przesłane z tego samego profilu, jak zgłoszenie uprzednio przyjęte w Konkursie;
c) te same zgłoszenia różnych uczestników, przesłane z różnych profili; w takim wypadku w Konkursie będzie brało udział zgłoszenie przesłane wcześniej;

d) zgłoszenia zamieszczone w serwisie Kolumber.pl przed rozpoczęciem konkursu

3. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody, wysyłając wiadomość za posrednictwem serwisu Kolumber.pl na adres podany przez użytkownika serwisu podczas rejestracji, w ciągu max. 7 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców.

§ 5. Nagrody i ich odbiór

1. Nagrodami w Konkursie są albumy od Wydawnictwa Carta Blanca:

a) 5 x "Pogoda" (nagroda w kategorii "Powietrze")

b) 5 x "Oceany" (nagroda w kategorii "Woda")

c) 5 x "Skały i skamieniałości" (nagroda w kategorii "Ziemia")


2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Jeżeli uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do nagrody nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz za wszelkie zmiany danych, służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, dokonanych po tym zgłoszeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, spowodowanego przez dostawców usług internetowych.
9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Cudowna Planeta" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy Uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych będzie Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. vjdn
  vjdn (06.10.2009 12:19)
  dziekuje serdecznie za głosy i pozdrawiam, życząc wszystkim udanych zdjęć :-)))
 2. opinc
  opinc (04.10.2009 18:19)
  również dzięki za głosy i docenienie nooba na tym portalu, inna sprawa, że wrzuciłem zdjęcia bardzo wcześnie i przez to miały łatwiej, jeszcze raz dziękuję
 3. smyczek1974
  smyczek1974 (03.10.2009 7:53)
  Czapki z głów dla wszystkich zwyciezców!!!
  GRATULUJE!!!
 4. s.wawelski
  s.wawelski (03.10.2009 4:26)
  Z niewiadomych przyczyn zniknal moj wpis, w ktorym gratulowalem wszystkim zwyciezcom i dziekowalem wszystkim wspierajacym moje zdjecia :-))
 5. dino
  dino (03.10.2009 0:24)
  Wszystkim laureatom gratuluję nagród za ich wspaniałe zdjęcia!!!
 6. mj1945
  mj1945 (01.10.2009 18:06)

  Dziękuję tym wszystkim którzy głosowali na moje zdjęcia.Nagroda w "temacie"-woda- jest dla mnie bardzo dużą niespodzianką ,zwłaszcza że jestem początkującym Kolumberowiczem.
 7. mapew
  mapew (01.10.2009 17:14)
  Serdecznie dziekuje wszystkim, ktorzy glosowali na moje zdjecia i gratuluje pozostalym zwyciezcom :-)
 8. sagnes80
  sagnes80 (01.10.2009 16:50)
  Gratuluję zwycięzcom! Wasze zdjęcia to poezja dla duszy i powietrze dla ciała...
  z przyjemnością do tej galerii będę powracać :):):)
 9. iwonka55h
  iwonka55h (01.10.2009 16:31)
  gratuluję wszystkim zwycięzcom, bardzo dziękuję za wszystkie plusiki oddane na moje fotki, miło jest znaleźć się w tak doborowym towarzystwie zdjęciowym.
  pozdrawiam serdecznie
  iwona
 10. miderska
  miderska (01.10.2009 14:09)
  Bardzo dziękuję wszystkim głosujacy !
  Jest mi niezmiernie miło :)
  Przesyłam buziaki :*
 11. kolumber
  kolumber (20.08.2009 10:35)
  Odpowiadamy na pytanie, jak dodać zdjęcie, by brało udział w konkursie Cudowna Planeta:
  w pierwszym kroku (podczas wyboru lokalizacji zdjęcia) należy w pasku wpisać lokalizację "Cudowna Planeta", a następnie załadować zdjęcie/zdjęcia. Zdjęcie I TAK opublikuje się w galerii autora (tak, jak to dzieje się z wszystkimi pozostałymi zdjęciami dodanymi do serwisu), ale dodatkowo będzie się wyświetlać na stronie miejsca "Cudowna Planeta".
  Powodzenia!
 12. aerodynamiks
  aerodynamiks (19.08.2009 22:40)
  pytanie do zespolu Kolumber.pl
  jak mam dodac zdjecie na konkurs ,zeby znalazlo sie w galerii konkursowej "Cudowna Planeta"
  za kazdym razem dodawane jest do mojej galerii,a probowalem juz na kilka sposobow :(
 13. dino
  dino (07.08.2009 2:13) +1
  :)))
 14. dino
  dino (07.08.2009 2:13)
  ".....Dla tych wszystkich, którzy wciąż nie mogą się nadziwić temu, jaki piękny i fascynujący jest świat i tych, którzy przywieźli lub dopiero przywiozą z wakacji zdjęcia niesamowitych miejsc i zjawisk, przygotowaliśmy wakacyjny konkurs fotograficzny...."


  ...tencza srencza..............nie dla wszystkich :(
 15. kolumber
  kolumber (06.08.2009 17:18)
  Sławku, przy obecnej aurze niekoniecznie będzie to długie czekanie ;)
 16. voyager747
  voyager747 (06.08.2009 17:08) +2
  ale tylko te nowe :) bo stare nie mogą startować. Trzeba czekać na nową burzę, tęczę itp.
 17. mimbla.londyn
  mimbla.londyn (06.08.2009 14:33) +1
  3. Powietrze (pogoda, zjawiska atmosferyczne itp.)


  No to wszystkie fantastyczne PIORUNY i BURZE doczekaja sie w koncu nagrody ; )