Ajax Loader Ładuję ...

16 +
2013-08-28

Podróż Migawki z Azerbejdżanu

Opisywane miejsca: Tbilisi, Baku, Qobustan (713 km)
Typ: Album z opisami

1.09.2013.

Przejazd nocnym pociągiem do Baku.

Pierwsze pisemne wzmianki o Baku pochodzą z II w. n.e., wiadomo natomiast, że pierwsze osady istniały tu dużo wcze­śniej, jeszcze przed naszą erą. Od samego początku Baku było centrum handlowym regionu. Przybywali tu z towarami kup­cy słowiańscy, chińscy, syryjscy, perscy. Miasto już we wczesnych wiekach słynę­ło z wydobycia ropy naftowej. W doku­mentach greckich widnieją wzmianki, że jeszcze przed naszą erą na Półwyspie Apszerońskim mieszkańcy oświetlali swo­je domy lampionami, w których palił się olej wydobywany z ziemi. Nafty używano nie tylko do oświetlania. Była także poszu­kiwanym środkiem leczniczym, głów­nie przeciw chorobom skóry; kojono nią także bóle reumatyczne. W 1723 r. ekspedycja wojsk carskich zajęła miasto. Wkrótce wskutek umowy irańsko-rosyjskiej powstał odrębny chanat azerbejdżański, a Rosjanie wycofali się. Carska Rosja nie zrezygnowała jednak z Zakaukazia i ostatecznie zajęła Baku. Od połowy XIX w. zaczęto wydobywać ropę na skalę przemysłową.  W 1917 r. rządy w mieście przejęła Rada Delegatów Robotniczych, następnie bol­szewicy. Od 1918 r. na krótko Baku przejęli Brytyjczycy, W kwietniu 1920 r. miasto zaję­ła Armia Czerwona. W czasach sowieckich Baku jest stolicą Azerbejdżańskiej SSR.

 

 • Juz blisko Baku
 • Dworzec w Baku
 • Dworzec w Baku
 • Dworzec w Baku
 • Dworzec w Baku

2.09.2013.

Jesteśmy w Baku.

 

Spacer po Starym Mieście, w którym zachowały się zabytkowe mury i baszty, a przy wąskich uliczkach stoją malownicze kamienice i niewielkie meczety. Zwiedzanie stolicy zaczynamy od jej najstarszej czę­ści, czyli Iczeri Szecher, co oznacza Miasto Wewnętrzne, na terenie, którego znajdują się pałac szachów Szyrwanu.   Jego cechą cha­rakterystyczną i nadającą mu niesamo­wity urok jest niezwykle poplątana sieć wąskich uliczek. Taki układ architekto­niczny miał utrudnić wrogowi zajęcie miasta, ale także służył mieszkańcom. Latem, w upalne dni, zapewniał dużo przyjemnego, chłodnego cienia, a zi­mą chronił przed ostrym, lodowatym, wiejącym od morza bakijskim, nordem. Stare Miasto zostało w 2000 r. wpisane na Listę UNESCO. Tuż obok, od zachodu, przylega tzw. Bajir-Szecher, czyli Miasto Zewnętrzne. W XV w., wskutek wzrostu politycz­nego i ekonomicznego znaczenia Baku, który był jedną z najlepiej umocnionych twierdz, a zarazem największym portem nad Morzem Kaspijskim, szach Kalilullah przeniósł do niego swoją rezydencję z Samahi, nakazując wybudowanie nowej siedziby. Kompleks Pałacu Szirwanszachów składa się z trzech poziomów, w rodzaju tarasów. Pałac jest dwukondygnacyjny, z prostym, surowym wystrojem. Na piętrze zachowało się 16 z 25 komnat, natomiast na par­terze było 27 pomieszczeń dla służby i do przechowywania zapasów.  Po przeciwnej stronie znajdu­je się meczet zbudowany w 1441 r., przy­kryty dwiema kopułami z przepięknym 22-metrowym minaretem. Na terenie kompleksu znajduje się także mauzo­leum szachów Szirwanu. Rozpoznamy je po oryginalnym, misternie rzeźbionym ornamencie. Warto zwrócić także uwagę na wzniesione nieco później, bo w 1585r,. Wrota Wschodnie ze zdobionym portalem. Tuż obok pałacu znajduje się budynek sądu. Oskarżonego przyprowadzali przed oblicze szacha specjalnym korytarzem. W sali rozpraw wystawała z podłogi tylko głowa podejrzanego. Kiedy szach wydawał wyrok skazujący, kat od razu odcinał głowę, otwierała się zapadnia pod nogami skazańca i jego ciało ob­suwało się korytarzem wykutym w skale prosto do morza. Wieża Dziewicza - jeden z symboli Baku - stoi tuż przy nadmorskim bulwarze, na obrzeżach Starego Miasta. Początki wie­ży sięgają XII w, to tajemnicza budow­la, do dziś jeszcze archeolodzy nie są zgodni, jakie funkcje spełniała i w jakim celu ją wybudowano. Dawnej stała na samym brzegu, jednak wskutek obni­żania się poziomu Morza Kaspijskiego linia brzegowa znacznie się cofnęła. Jed­na z legend mówi, że została ona wybu­dowana przez szacha dla swojej ukochanej. Kiedy jednak wybranka dowiedziała się, że jest córką tegoż szacha, rzuciła się do morza z wieży. Dosyć popularna jest również teoria, łącząca pochodzenie wieży z wyznawcami zoroastryzmu. Jej zwo­lennicy twierdzą, że budowla powstała kilka wieków wcześniej i była świąty­nią wyznawców świętego ognia, a być może nawet wieżą umarłych. Samo sło­wo „dziewicza" w języku azerbejdżańskim oznacza również „niedostępna", co miało związek z charakterem obron­nym budowli. W wieży mogło schronić się 200 ludzi, wewnątrz była także głę­boka studnia i spiżarnia. Była najwyż­szą budowlą w okolicy, grubość jej ścian sięga 4 -5 m. W środku składa się z ośmiu pięter połączonych schoda­mi. Z samego szczytu można podziwiać panoramę Baku. W1964 r. wieżę zamie­niono na muzeum, a od 2000 r. jest pod ochroną UNESCO. Następnie przejazd trasą wzdłuż pól naftowych do miejscowości Surakhany. Położone ok. 15 km od Baku Surachany stanowią jedną z największych atrakcji Półwyspu Apszerońskiego. Jadąc tam z Baku, będziemy mieli okazje zobaczyć całe pola usiane platformami wydoby­wającymi ropę naftową, a także naprawdę poczuć zapach nafty w powietrzu. W Surachanach znajduje się świątynia zoroastrian Ateszgiach, czyli Świątynia Ognia. Już od najdawniejszych wieków do tego miejsca ściągały rzesze pielgrzymów, wyznaw­ców zoroastryzmu z całago Kaukazu, Persji, Samarkandy i przed wszystkim z Indii. Przybywali tu, aby oddać hołd i pokłonić się płonącym wiecznie ogniom. Obecna świątynia, Ateszgiach została zbudowana, za zgodą chana Baku, w XVII-XVIII w. przez bogatych kupców hinduskich, czcicieli ognia. Wokół świątyni, gdzie płonie wieczny ogień, wzniesiono klasztor hin­duski i liczne karawanseraje, gdzie zatrzy­mywali się pielgrzymi.

 

Wieczorny spacer po promenadzie w Baku.

 • Widoki w okna hotelu
 • Wieże ognia
 • Parki Baku
 • Fontanny
 • Parki Baku
 • Budynki Baku
 • Ulice Baku
 • Ulice Baku
 • Budynki Baku
 • Budynki Baku
 • Budynki Baku
 • Promenada historii
 • Trochę historii
 • Meczet
 • Minaret meczetu
 • Meczet
 • Zdobienia
 • Promenada historii
 • Trzy wieże
 • Trzy wieże i stacja kolejki
 • Ja i wieże
 • Promenada historii
 • Troche historii
 • Promenada
 • Brzeg morza
 • Panorama miasta
 • Obiekt koncertu Eurowizji
 • Maszt flagi Aberbejdzanu
 • Szczyt jednej z wież
 • Promenada
 • Widok miasta
 • Widok miasta
 • Muzeum dywanów
 • Inny ciekawy obiekt
 • Muzeum dywanów
 • Taxi londyn
 • Taxi londyn 2
 • Starówka Baku
 • Starówka Baku
 • Starówka Baku
 • Starówka Baku
 • Starówka Baku
 • Mury obronne Baku
 • Deklaracja Niepodlełości Aberbejdżanu
 • Deklaracja Niepodlełości Aberbejdżanu
 • Mury obronne
 • Aleja spacerowa
 • Aleja spacerowa
 • Mury obronne
 • Mury obronne
 • Znowu wieże
 • Palac Szachów
 • Zwiedzamy
 • Poziom drugi
 • Kwiaty
 • Zdobienia okien
 • Zdobienia
 • Zdobienia
 • Grobowiec
 • Sufit grobowca
 • Zieleń na II poziomie
 • Zdobienia minaretu
 • Zdobienia okien
 • Sala sądu - wejście przez kratę skazanego
 • Sala sądu - skazanemu wystawłla mu tylko głowa
 • Symbol Alego
 • Zdobienia drzwi
 • Wejście do pałacu
 • Wewnątrz pałacu
 • Wewnątrz pałacu
 • Zejście na drugi poziom
 • Wystrój komnaty
 • Wystrój komnaty
 • Wystrój komnaty
 • Stroje
 • Nakrycia głowy
 • Lampa
 • Młoda para
 • Poziom III  łaznie i pralnie
 • Poziom III
 • Poziom III
 • Chwila zadumy w meczecie
 • Krzewy
 • Mury wokół pałacu
 • Agawa
 • Pomnik poety Aliagy Vahida
 • Pomnik poety Aliagy Vahida
 • Pomnik poety Aliagy Vahida
 • Młode azerki
 • Baszta Dziewicza
 • Podpis budowniczego
 • Wejście
 • Konstrukcja wieży
 • Konstrukcja wieży
 • Kamienna rzeźba
 • Baszta Dziewicza
 • Ministerstwo
 • Budynki Baku
 • Budynki Baku
 • Nowoczesność
 • Nowoczesność
 • Nowoczesność
 • Światynia Ognia Ateshgah
 • Napisy
 • Wieczny ogień
 • Wieczny ogień
 • Wieczny ogień
 • Znany symbol
 • Strażnicy ognia
 • Strażnicy ognia
 • Światynia Ognia Ateshgah
 • Strażnicy ognia
 • Strażnicy ognia
 • Światynia Ognia Ateshgah  przed wejsciem
 • Tez tu byłem
 • Pola naftowe Baku
 • Pola naftowe Baku
 • Pola naftowe Baku
 • Pola naftowe Baku
 • Platforma naftowa
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku noca  widoki z promenady 6
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady
 • Baku nocą  widoki z promenady

3.09.2013.

Zwiedzanie Parku Narodowego Qobustan, gdzie można oglądać m.in. skały z prehistorycznymi petroglifami i wulkany błotne. Kraina położona 60 km na południe od stolicy. Słynie ze znalezisk świadczących o tym, że żył tu człowiek prehistoryczny. W górach Qobustanu nagro­madzone są pamiątki przeszłości narodu azerbejdżańskiego i całej ludzkości, od czasów epoki kamienia i pojawienia się człowieka pierwotnego. Tysiące lat temu tereny te, dziś przypominające pustynie czy półpustynie, były niezwykle żyzne i obfitujące w zwierzynę oraz bujnie poro­śnięte roślinnością. Klimat przypomina tropiki. Kiedyś skały Qobustanu były bezpo­średnim wybrzeżem Morza Kaspijskiego, a woda wyżłobiła w nich mnóstwo jaskiń, w których, kiedy się cofnęła, zamieszkali ludzie. W latach 30. XX w. prowadzono intensywne prace wydobywcze kamienia. Jeden z robotni­ków znalazł dziwne rysunki na skałach. Prace archeologiczne rozpoczęto w 1939 r. W sumie do tej pory odnaleziono ponad 6 tyś. rysun­ków (na ok. tysiącu skał), przeszło 40415 kurhanów, jaskinie mieszkalne i ponad 100 tyś. przedmiotów codziennego użytku. Najstarsze znaleziska mają 34-36 tyś. lat. Naukowcy uważają jednak, że człowiek był tu jeszcze wcześniej, co pozwala stwierdzić, że Qobustan jest jedną z kolebek cywili­zacji. Naskalne rysunki przedstawiają całą ewolucję człowieka. Można prześledzić, jak i na co polowano, jakich narzędzi używa­no, całe sceny z życia codziennego, bogac­two świata zwierzęcego. Jednymi z najciekawszych rysunków są sceny tańca. Na ścianach przedsta­wione są tańce pojedynczego człowieka, jak również całe pląsające korowody. Przypominają one bardzo współczesny azerbejdżański taniec jałły. Rewelacją okazało się odkrycie petroglifów pokazujących człowiek pierwotnego w łódce. Fakt ten świadczy o tym, że ludzie ci byli doskonałymi żeglarzami. Petroglify Qobustanu należą do najcenniejszych znalezisk tego typu na świecie. W1966r. stworzono tu rezerwat archeologiczny o pow. 4,4 tyś. ha, mający chronić znaleziska, badać je i reklamować. W muzeum obejrzeć można makiety przedstawiające życie codzienne czło­wieka pierwotnego. Najciekawsza z nich prezentuje sposób, w jaki polowano na zwierzęta wykorzystując wąwóz. Myśliwi gnali zwierzynę po łąkach, prosto na skraj przepaści, do której wpadała. Na dole wąwozu myśliwi dobijali swoją zdobycz. Na terenie rezerwatu znajduje się sporo ostrzeżeń przed żmijami i na pewno warto zwrócić uwagę, gdzie stawiamy nogę. Ok.2 km od rezer­watu odkryto bardzo interesujący łaciń­ski napis na głazie. Powstał on między 84 a 96 r. n.e. i świadczy o przebywaniu na terenie Azerbejdżanu rzymskich wojsk. Napis został wykonany prawdopodobnie przez Juliusa Maximusa. Wulkany błotne. Kilka kilometrów dalej znajduje się skupisko kilkudziesięciu wul­kanów błotnych. Poszczególne kopki mają wielkość od kilkunastu centymetrów do kilku metrów. Wrażenie jest niesamowi­te, wydaje się, że to miejsce żyje. Z wulkanów cały czas dobiega wesołe bulgota­nie, małe kratery plują, co jakiś czas szarą, zimną mazią. Początko­wo wyjaśnianej procesami magmowy­mi, jednak w wyniku badań okazało się, że ma związek z występowaniem ropy naf­towej i wydzielaniem się gazu ziemnego. Jest to jedno z najciekawszych przyrod­niczo miejsc Azerbejdżanu, a jego, dodat­kowym atutem jest wspaniały widok na Morze Kaspijskie. 

Pobyt na targu. Wyjazd na płonącą górę Yanar Dag.

 Powrót pociągiem /  16 godzin / do Tbilisi

 


 

 • Jedziemy do Parku Narodowego Qobustan
 • Park Narodowy Qobustan  parking
 • Park Narodowy Qobustan  pawilony
 • Tablica przed wejściem
 • Poczelalnia
 • Poczelalnia
 • W pawilonie fałny
 • W pawilonie fałny
 • Narzędzia
 • Żarna
 • Naczynia
 • Wyrob z kości
 • Wyroby z kości
 • W stroju
 • Obrazki na skałach
 • Obrazki na skałach
 • Obrazki na skałach
 • Sposób malowania na skałach
 • Formacje skalne parku
 • Formacje skalne parku
 • Rzeźby na skałach
 • Rzeźby na skałach
 • Rzeźby na skałach
 • Formacje skalne parku
 • Jaszczurka
 • Rzeźby na skałach
 • Inna jaszczurka
 • Formacje skalne parku
 • Wulkany błotne
 • Buduje się stożek
 • Wulkany błotne
 • Stożki wulkaniczne
 • Stożki wulkaniczne
 • Wulkany błotne
 • Wulkany błotne
 • Bulgocące błoto
 • Błotna lawa
 • Bulgocące błoto
 • Bulgocące błoto
 • Bąbelek
 • Największy stożek
 • Dobre bo zimne
 • Morze Kaspijskie
 • Morze Kaspijskie plaża
 • Obiad w restauracji
 • Obiad w restauracji
 • Ale zapachy
 • Ale zapachy
 • Handlujemy
 • Targ w baku
 • Herbatka
 • Sery
 • Mięsa
 • Cmentarz
 • Cmentarz 2
 • Góra ognia Yanar Dag
 • Wieczny ogień palący się gaz
 • Wieczny ogień
 • Wieczny ogień
 • Wieczny ogien 3
 • Widok z Góry Ognia
 • Widok z Góry Ognia
 • Widok z Góry Ognia
 • Pola naftowe Baku
 • Pola naftowe Baku
 • Pola naftowe Baku
Powrót pociągiem z Baku do Tbilisi.

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. pt.janicki
  pt.janicki (20.09.2013 21:35) 0 + -
  ...Armenia w Polsce jest mało znana i warto było zerknąć!...
 2. eli_ko
  eli_ko (15.09.2013 12:05) +1 + -
  choć to tylko migawki jak podajesz w tytule to całkiem sporo zdjęć i ciekawy opis podróży - ładna całość :)
 3. s.wawelski
  s.wawelski (09.09.2013 17:31) +1 + -
  Ciekawy kierunek wyszperales :-)
 4. kahlan77
  kahlan77 (07.09.2013 12:34) +1 + -
  Bardzo fantastyczna podróż,pozdrawiam
 5. przedpole
  przedpole (06.09.2013 8:08) +3 + -
  Mi z trojaczków kaukaskich pozostał własnie Azebejdżan.Mam go w planie na przyszły rok.Pozdrawiam
 6. hooltayka
  hooltayka (06.09.2013 7:18) +3 + -
  Bardzo ciekawa i egzotyczna podróż.
  Pozdrawiam-)
turysta1310

turysta1310

Tadeusz Walkowicz
Punkty: 181061