Ładuję...

kolumber.pl


Pałac Woroncowa

Ałupka   Ałupka leży 16 km od Jałty. Miasto usytuowane jest na górskiej terasie. W latach 20-tych XIX w. malenką wówczas wioskę odwiedził generał-gubernator Kraju Noworosyjskiego - Michaił Woroncow. W latach 1828 – 1848 wysiłkiem tysięcy żołnierzy i chłopów pańszczyźnianych został zbudowany Pałac Woroncowa. Obecnie pałac stanowi muzeum z kolekcją obrazów i przedmiotami z brązu, porcelany i kamienia. Wokół pałacu jest piękny park.