Ładuję...

kolumber.pl


Polak, Węgier, dwa bratanki.................Muzeum w Zirc

Urocze Zirc (ok. 7,7 tys. mieszkańców), 21 km na północ od Veszprém, w sercu Lasu Bakońskiego, to najwyżej położone miasto na Węgrzech (400 m n.p.m.), słynne z opactwa Cystersów i znane jako punkt wyjściowy szlaków wiodących w malownicze góry.W czasach pierwszych władców węgierskich Zirc należał prawdopodobnie do królewskich terenów łowieckich, jednak historia miasteczka tak naprawdę zaczyna się wraz z przybyciem cystersów. Małżonka Béli III, która była księżniczką francuską, w 1182 r. sprowadziła zakonników z Clairvaux. Na Węgrzech otrzymali oni podobne przywileje jak w rodzinnym kraju. Mnisi wznieśli klasztor i założyli wspaniałe ogrody (ich kontynuacją jest dzisiejsze arboretum). Podczas najazdów tureckich opactwo wraz z osadą zostało doszczętnie zniszczone i wyludnione.

Nowożytny rozdział historii Zirc rozpoczął się w 1659 r., kiedy na opuszczone tereny powrócili cystersi i odbudowali opactwo. Podczas powstania Rakoczego zostało splądrowane i zrujnowane przez wojska habsburskie. Drugi etap budowy i zaludniania osady rozpoczął się w 1715 r., gdy sprowadzono osadników niemieckich. W 1814 r. opactwo stało się stolicą węgierskich cystersów, a tutejsi bracia-nowicjusze brali czynny udział w walkach Wiosny Ludów.

W miasteczku znajduje się Bakony Natural History Museum - pierwsze muzeum przyrodnicze na Węgrzech powstałe w 1972 roku, ale jego zbiory  pochodzą również z wcześniejszych lat.