Galeria Andaluzja cz. II z podróży goskajcz, strona 5