Galeria Wielki, wielki jest Berlin... z podróży lmichorowski, strona 2