2013-08-25

Podróż Bratysława

Opisywane miejsca: Bratysława, Devín (18 km)
Typ: Album z opisami

Bratysława leżąca na południowym zachodzie Słowacji, rozpościera się na obydwu brzegach Dunaju oraz u podnóża pasma górskiego Małych Karpat. Już od zamierzchłych czasów, dzięki tak doskonałemu położeniu, koncentrowało się w tym miejscu ożywione życie. Obecnie miejsca te są świadkami szybkiego rozwoju młodej Republiki Słowackiej. Pomimo swojej bogatej historii Bratysława jest jedną z najmłodszych stolic świata, co więcej ma także stosunkowo młodą pod względem wiekowym populację. Poza tym to jedyne miasto na świecie graniczące z dwoma państwami - Austria i Węgrami. Jako miasto graniczne pełni ważną rolę polityczną, gospodarczą i kulturalną. Niekiedy Bratysława jest nawet uznawana za miasto międzynarodowe.

Zapraszam na foto/relację z sierpniowego pobytu.

 • Kościół św. Elżbiety
 • Kościół św. Elżbiety
 • Kościół św. Elżbiety
 • Kościół św. Elżbiety
 • Kościół św. Elżbiety
 • Tablica fundatorów kościoła
 • Druga tablica fundatorów
 • Pałac Prezydencki
 • Pałac Prezydencki
 • Pałac Prezydencki
 • Pałac Prezydencki
 • Fontanna Pokoju
 • Letni pałac arcybiskupi
 • Letni pałac arcybiskupi
 • Letni pałac arcybiskupi
 • Plac Wolności
 • Plac Wolności
 • Fontanna Przyjaźni
 • Hlavné námestie
 • Bratysława
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Fontanna Rollanda
 • Fontanna Rollanda
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Hlavné námestie
 • Kościół Trynitarzy w Bratysławie
 • Bratysława
 • Pałac Prymasowski w Bratysławie
 • Pałac Prymasowski w Bratysławie
 • Slovenské národné divadlo
 • Slovenské národné divadlo
 • Filharmonia Słowacka
 • Brama Michalska
 • Brama Michalska
 • Brama Michalska
 • Brama Michalska
 • Brama Michalska
 • Ulica Michalska
 • Brama Michalska
 • Ulica Michalska
 • Ulica Michalska
 • Ulica Michalska
 • Ulica Michalska
 • Bratysława
 • Ulica Michalska
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Ulica Klariska
 • Kosciół Klarysek
 • Kosciół Klarysek
 • Kosciół Klarysek
 • Kosciół Klarysek
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława - Staromestsky Letny Festival
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Hviezdoslav
 • Hviezdoslav
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Pomnik Trójcy Świętej
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
 • Kacza Fontanna
 • Kacza Fontanna
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Slovenska Posta
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Katedra św. Marcina
 • Katedra św. Marcina
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Stary Ratusz
 • Stary Ratusz
 • Bratysława
 • Dziedziniec Starego Ratusza
 • Dziedziniec Starego Ratusza
 • Bratysława
 • Dziedziniec Starego Ratusza
 • Dziedziniec Starego Ratusza
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Muzeum Johanna Nepomuka Hummela w Bratysławie
 • Muzeum Zegarów
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława - UFO
 • Dusan Jurkovic
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Segner
 • Bratysława - Pamietaj!
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Cumil
 • Bratysława OldBus
 • Bratysława
 • Most SNP Gallery
 • Kościół i Klasztor Kapucynów
 • Kościół i Klasztor Kapucynów
 • Kościół i Klasztor Kapucynów
 • Kościół i Klasztor Braci Miłosierdzia
 • Kościół i Klasztor Braci Miłosierdzia
 • Kościół i Klasztor Braci Miłosierdzia
 • Kościół Jezuitów
 • Autobusa Stanica

Zamek Devín, który stoi na wielkim skalnym kopcu w dorzeczu rzek Dunaj i Morava, jest szczególną miejscową dominantą. Na miejscu tym powstawały najstarsze dzieje Słowaków i Słowacji.

Ma nieregularny rzut poziomy, dostosowany do kształtu skały zamkowej. Do areału zamku wchodzi się zachodnią Bramą Morawską (Moravská brána). Kamienna brama, chroniona przez dwie półkuliste baszty, została zbudowana w XV wieku na starszym wielkomorawskim wale.

Kilka metrów za bramą po prawej stronie ścieżki znajduje się cenny zabytek archeologiczny z epoki rzymskiej. Resztki masywnej budowy z IV wieku swoim rzutem poziomym przypominają antyczny grobowiec.

Na grzbiecie wzgórza zamkowego ścieżka się rozwidla. Lewa odnoga prowadzi do miejsca, w którym w IX wieku stał wielkomorawski kościół. Prawa - do zakonserwowanych ruin średniej i górnej części średniowiecznego zamku. W pierwszej połowie XV wieku został zbudowany dwupiętrowy pałac gotycki. W XVI wieku był do niego dołączony pałac renesansowy i nowe fortyfikacje.

Niektóre pomieszczenia sklepienne pałacu dziś są wykorzystane jako ekspozycje muzealne Muzeum Miejskie Bratysławy. W czasach, kiedy zamek należał do Garayów, została tu wykopana studnia zamkowa o głębokości 55 m która znajduje się na dziedzińcu środkowego zamku. Obok studni znajduje się taras obserwacyjny z widokiem na Dunaj i austriackie wzgórze Braunsberg.

W przepięknej scenerii z dwukolorowym dorzeczem rzek Dunaju i Morawy wznosi się elegancka iglasta wieża z zębatymi murami. Według opowieści nazywa się Wieżą dziewiczą (Panenská veža). Mostem nad fosą można dojść do górnej platformy z pozostałościami baszty z XIII wieku, która była przebudowana w XV wieku. Z platformy rozciąga się piękna panorama.

Kilkakrotnie podczas sezonu odbywają się w grodzie występy szermierki historycznej. Zwiedzający mogą też spróbować rzutu oszczepem, siekierą albo strzelania z łuku. Z portu pod grodem wypływają łodzie do Bratysławy i Hainburgu lub na krótką żeglugę po rzece Morawie.

 

 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin
 • Devin

Monumentalny Zamek Bratysławski widoczny jest z dużej odległości. Jego wyraźną sylwetkę zauważy każdy, kto odwiedzi Bratysławę. Majestat zamku podkreśla wzgórze, na którym stoi, które osiąga wysokość 85 m nad poziomem rzeki Dunaj.

od koniec IX wieku był grodziskiem osadniczym o wielkim znaczeniu. Z epoką tą jest związana pierwsza wzmianka pisemna o Bratysławie z 907 roku, w której wspomniana jest bitwa pomiędzy Bawarczykami i starymi Węgrami pod grodem Brezalauspurc. W XI i XII wieku na wzgórzu zamkowym wyrósł przedromański kamienny pałac. W 1423 roku rozpoczęto rozległą przebudowę, w wyniku której powstał zamek gotycki, znany jako zamek zygmuntowski. Przebudowa zamku, nazywana palfyowską, odbyła się w epoce schyłkowego renesansu.

Ostatni etap wielkich zmian budowlanych zamku został zrealizowany przez Marię Teresę. Z zamku palfyowskiego rozkazała ona usunąć kolejno wszystkie fortyfikacyjne elementy budowlane a jednocześnie wydała polecenie, aby udoskonalić lub poszerzyć jego funkcjonalność mieszkalną w najbardziej luksusowym stylu. Najciekawszy obiekt, który później nazwano Teresianum, dobudowano po 1768 roku we wschodniej części pałacu.

Przepiękny, mniejszy pałac rokokowy był siedzibą namiestnika królewskiego Alberta, który osiągnął tak wysokie stanowisko dzięki małżeństwu z arcyksiężną Marią Krystyną, córką Marii Teresy. Małżonkowie byli wielbicielami sztuki i zaczęli gromadzić liczne dzieła artystyczne, które stały się później fundamentem znanej wiedeńskiej galerii Albertina.

W maju 1811 roku na zamku wybuchł wielki pożar. Ogromnych ruin spalonego kompleksu zamkowo-pałacowego nie ruszano przez kolejnych 150 lat. Dopiero w 1968 roku ukończono rekonstrukcję pałacu zamkowego. Niektóre pomieszczenia w obiekcie Zamku Bratysławskiego zostały udostępnione zwiedzjącym. Mieśczą się w nich różne ekspozycje Słowackiego Muzeum Narodowego (Slovenské národné múzeum).

Pomimo przeprowadzanego obecnie remontu generalnego Pałacu Zamkowego, udostępniono zwiedzającym wystawy zorganizowane przez Muzeum Historyczne Słowackiego Muzeum Narodowego, które posiada bogate zbiory przedmiotów zabytkowych i kolekcje, takie jak kolekcję zabytkowych mebli, zbiory dzieł sztuki plastycznej, kolekcje zegarów, zabytkowych przedmiotów ze szkła, porcelany i ceramiki czy też akcesoria mody i dzieła artystyczne ze srebra. Siedziba Muzeum Historycznego mieści się w gmachu Zamku Bratysławskiego. Na placu mieszczącym się pod Dziedzińcem Honorowym umieszczono wystawę zatytułowaną Przeszłość i przyszłość Zamku Bratysławskiego. Ekspozycja dokumentuje i prezentuje bogatą historię Zamku od młodszej epoki kamiennej do przeszłości, tak jak ją sobie wyobrażają architekci w okresie po skończeniu przeprowadzanego obecnie remontu generalnego.

Gdzie mieściło się celtyckie miasto - oppidum? W których miejscach odbywała swoje spacery Maria Terezia? Część tynku z odkrytej niedawno bazyliki z okresu Wielkich Moraw, kamienne artefakty z zamku gotyckiego króla Zygmunta Luksemburskiego, przedmioty znalezione podczas przeprowadzonych badań archeologicznych w obiekcie Zamku oraz weduty i grafiki przedstawiające Zamek Bratysławski udostępniono zwiedzającym w ramach nowo otwartej wystawy. Dla dzieci oraz grup szkolnych przeznaczono edukacyjny program towarzyszący wystawie pt. Zamek Bratysławski bawi się wraz z nami.

Podczas gdy niektóre części zostały zamknięte z powodu remontu, po latach został ponownie otwarty bastion Luginsland, który od XV wieku stanowił część fortyfikacji obiektu Zamku. Nadal aktualna jest wystawa Muzeum Muzycznego Słowackiego Muzeum Narodowego poświęcona znanej i słynnej rodzinie muzyków Albrechtów zatytułowana Dialogi Muzyczne. Do niecodziennych wydarzeń zaliczyć należy przygotowaną na 2009 rok przez Muzeum Historyczne wystawę Koszycki złoty skarb na Zamku Bratysławskim. Na złoty skarb z XVII wieku składa się kolekcja 2 900 złotych monet, medali i złoty łańcuch, które pochodzą z jednego znaleziska archeologicznego. Mieszkańcy stolicy będą mieli okazję obejrzeć piękno znaleziska po raz pierwszy. Najbardziej wartościowy skarb na skalę europejską zostanie wystawiony w Zamku Bratysławskim.

Zwłaszcza latem, na dziedzińcu grodu pod gwiaździstym niebem odbywają się Letnie Dni Szekspirowskie i koncerty.

Do areału zamku należy też park, w którym są widoczne fundamenty wielkomorawskiej bazyliki. Podczas spaceru po parku zwiedzający ma okazję podziwiać panoramę Bratysławy. Można tutaj także zobaczyć nie rzucającą się w oczy figurę św. Elżbiety Węgierskiej, która urodziła się właśnie na Zamku Bratysławskim, w 1207 roku.

W 2008 roku rozpoczął się generalny remont Zamku Bratysławskiego, a pomimo tego część pomieszczeń wystawienniczych Słowackiego Muzeum Narodowego - Muzeum Historycznego zostanie udostępniona zwiedzającym gościom.

 • Zamek Bratysławski
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Św. Elżbieta Węgierska
 • Zamek Bratysławski
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Świętopełk I Morawski
 • Świętopełk I Morawski
 • Świętopełk I Morawski
 • Bratysława
 • Zamek Bratysławski
 • Zamek Bratysławski
 • Zamek Bratysławski
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Bratysława
 • Zamek Bratysławski
 • Bratysława
 • Zamek Bratysławski
 • Zamek Bratysławski
 • Bratysława
 • Zamek Bratysławski
 • Zamek Bratysławski
 • Zamek Bratysławski
 • Bratysława
 • Zamek Bratysławski
 • Zamek Bratysławski

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. kahlan77
  kahlan77 (18.03.2014 22:13)
  dziekuje za spacerek po Bratyslawie
 2. pt.janicki
  pt.janicki (11.01.2014 19:33)
  ...a o zamku Devin jeszcze nie słyszałem!...
  ...przyciąga uwagę!...
 3. pt.janicki
  pt.janicki (08.01.2014 22:59)
  ...jeszcze wrócę!...
 4. eli_ko
  eli_ko (28.12.2013 16:07)
  miły spacerek po Bratysławie :)
jabadaya

jabadaya


Punkty: 17231