2010-04-27

Podróż WYNIKI KONKURSU: Wyprawa KON-TIKI

Opisywane miejsca: Polska
Typ: Inna

Kochani,

w naszym konkursie pytaliśmy o to, czy Thor Hayerdahl był szaleńcem czy wizjonerem. Większość z Was odpowiadała, że wizjonerem, któremu jednak nie brakło szaleństwa, czy raczej odwagi realizowania śmiałej, wręcz szalonej wizji. Człowiekiem, który dowiódł, że warto stawiać sobie cele, które inni wyszydzają, bo pasja, odwaga i wyobraźnia są tym, co nadaje życiu sens i zwykle zmienia świat na lepsze.

Nie każdy z nas jest lub będzie człowiekiem pokroju Thora Hayerdahla, ale w jego historii możemy szukać inspiracji i potwierdzenia, że czasem warto sięgać po niemożliwe, bez względu na to, co inni powiedzą.

A teraz już to, na co wszyscy czekacie, czyli lista laureatów :)

Z przyjemnością ogłaszamy, że promocyjne zestawy książki z filmem o wyprawie „Kon-Tiki” Thora Hayerdahla otrzymają:

Paweł Szczerbowski

Krzysztof Duraj

Halina Gołąb

Piotr Janicki

Laureatom serdecznie gratulujemy, skontaktujemy się z Wami drogą mailową.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

A tych, których zaciekawiła historia Thora Hayerdahla zapraszamy do sklepów internetowych i księgarń, czeka tam na Was niesamowita opowieść :)

Książkę z filmem można kupić m.in. TUTAJ

Redakcja serwisu Kolumber.pl

1947 rok. Thor Heyerdahl wraz z załogą wyruszają z Peru w podróż przez Ocean Spokojny na prymitywnej tratwie z drewna balsowego. W ciągu najbliższych 101 dni przemierzą 4300 mil morskich, by 2 miesiące później rozbić się o rafę atolową. Realizują cel wyprawy - dowodzą, że to Inkowie zasiedlili Polinezję w czasach prekolumbijskich. Ci, którzy próbowali powtórzyć ten żeglarski wyczyn ledwo uszli z życiem.

**************

23 kwietnia w ramach serii 360stopni na polskim rynku ukaże się reedycja doskonałej książki Thora Heyerdahla "Wyprawa Kon-Tiki". Dotychczas na świecie sprzedano ponad 20 milionów egzemplarzy. Nowe wydanie wzbogacają zdjęcia z wyprawy na papierze fotograficznym, mapy i przedmowy polskiego środowiska żeglarskiego. Kolumber.pl patronuje temu wydarzeniu i... oczywiście ma dla Was konkurs, a w nim do wygrania promocyjne egzemplarze książki z filmem! 

Książkę Heyerdahla, która na pozór jest sielankowym opisem wycieczki 6 hipisów po idyllicznym Pacyfików można też czytać ze świadomością, iż na tratwie nie siedziało 6 turystów, ale komandosów, z których każdy kilka lat wcześniej wysadzał mosty.

Podróż przez ponad 4300 mil morskich została utrwalona na taśmie filmowej i 4 lata po wyprawie zdobyła najwyższe wyróżnienie Amerykańskiej Akademii Filmowej za najlepszy dokument. Wraz w wydaniem książki, do kupienia - w komplecie lub osobno - pojawi się także ów obraz na DVD, ten z kolei poszerzony o bonus w postaci dokumentu o Thorze Heyerdahlu.

Załoga

Thor Heyerdahl - dowódca wyprawy,

Erik Hesselberg - nawigator,

Bengt Danielsson (Szwecja) - jedyny nie-Norweg w wyprawie. Daniellsson był socjologiem zainteresowanym teorią migracji ludzi. Jako jedyny znał język hiszpański dzięki czemu pełnił czasami rolę tłumacza,

Knut Haugland - ekspert od radiostacji,

Torstein Raaby - również odpowiedzialny za transmisje radiowe,

Herman Watzinger - inżynier. Odpowiedzialny za prognozowanie pogody.

Budowa tratwy

Tratwa została zbudowana z dziewięciu pni balsowych o długości do 13,7 metra oraz średnicy 60 centymetrów połączonych razem linami konopnymi. Tratwa posiadała maszt o wysokości 8,8 metra oraz kabinę o wymiarach 4,2 na 2,4 metra i wysokości 1,2-1,5 m przykrytą liśćmi bananowca. Główny żagiel miał 4,6 m na 5,5 m. Ster długości 5,8 m wykonano z drewna mangrowego (drąg) i jodłowego (płaszczyzna steru).

Recenzje książki

"Należał do galerii moich ulubionych autorów, dzięki którym już w szkole podstawowej wiedziałem, że mam jeden cel w życiu: zostać podróżnikiem".

JACEK PAŁKIEWICZ członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie

"Mamy tu dzielnych facetów, szybką akcję i szczęśliwe zakończenie. I choć czas zweryfikował na niekorzyść Heyerdahla jego teorie naukowe, które leżały u podstaw wyprawy Kon-Tiki, to wśród podróżników i żeglarzy uważany będzie zawsze za jednego z największych".

JAROSŁAW KACZOROWSKI polski żeglarz, instruktor i sędzia, samotnie przepłynął Atlantyk

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://www.360stopni.org/.

 • Wyprawa Kon-Tiki
 • Wyprawa Kon-Tiki
 • Wyprawa Kon-Tiki
 • Wyprawa Kon-Tiki
 • Wyprawa Kon-Tiki
 • Wyprawa Kon-Tiki
 • Wyprawa Kon-Tiki

A co zrobić, żeby wygrać w naszym konkursie?

Wystarczy  odpowiedzieć na dwa pytania:

1. „Ilu członków liczyła wyprawa Kon-Tiki?”;

2. „Thor Hayerdahl - wizjoner czy szaleniec?” 

Odpowiedzi nadsyłajcie na nasz adres: [email protected].

Czterech autorów prawidłowych odpowiedzi i najciekawszych uzasadnień nagrodzimy promocyjnymi zestawami książki z filmem.

Konkurs trwa od 19 do 25 kwietnia 2010 r., wyniki ogłosimy na naszej stronie do 27 kwietnia 2010 roku.

Przed wzięciem udziału w konkursie należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem (poniżej).

Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze zgłoszenia!

Redakcja serwisu Kolumber.pl

REGULAMIN KONKURSU „Kon-Tiki”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą. „Kon-Tiki”, zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mayfly Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pasteura 4/6 nr lok. 54, 02-093 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 134747, NIP 526-265-60-23, zwana dalej „Fundatorem”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://kolumber.pl/ zwanego dalej „Serwisem” w okresie od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2010 roku.
 4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

  § 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1.         Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.         Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3.         Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.         Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.         Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


 § 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1.   Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od  19 kwietnia 2010 roku od godziny 18:00 do 25 kwietnia 2010 roku do godziny 18:00 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

a)      odpowiedź na pytania konkursowe:

- „Ilu członków liczyła wyprawa Kon-Tiki?”;

- „Thor Hayerdahl - wizjoner czy szaleniec?”, przy czym odpowiedź na to pytanie nie może przekroczyć 1000 znaków;

b)      dane kontaktowe obejmujące co najmniej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą odpowiedzi na pytania konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w  Serwisie.

 1. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi  konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.


 § 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1.      Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu i prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe określone w § 3 ust. 1 lit.a) tiret pierwsze.

2.      Spośród odpowiedzi na pytania konkursowe określone w § 3 ust. 1 lit.a) tiret drugie zgłoszone przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże cztery najciekawsze odpowiedzi, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3.      W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.      Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 27 kwietnia 2010 roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.


§ 5. NAGRODY.

1.      Nagrodami w Konkursie są: cztery egzemplarze promocyjne książka z filmem: książka „Wyprawa Kon-Tiki” + DVD „Kon-Tiki. Tratwą przez Pacyfik” - po jednym egzemplarzu dla każdego z czterech uczestników określonych w § 4 ust. 2;

2.      Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Fundatora, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika Konkursu w sposób określony w § 3 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3.      Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

4.      Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Za nieodebrane bądź niewykorzystane zaproszenia nie przysługuje zwycięzcom Konkursu rekompensata w żadnej formie.

5.      Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8.      W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


 § 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Kon-Tiki” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.      Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. kuniu_ock
  kuniu_ock (27.04.2010 8:52)
  Oczywiście w panice nie doczytałem szczegółów :P do 25.04, godz 18:00 :P więc zmieściłem się w czasie :P
  Nooo, wydanie fajne :D Gumka jest wielce praktyczna ;)
 2. rebel.girl
  rebel.girl (26.04.2010 11:46)
  mam nadzieję, że jednak zmieściłeś się w czasie, bo książka równie fajna - przynajmniej jeśli chodzi o wydanie! ma film i zdjęcia oraz taką samą formę notatnika z gumką, co jest hm... bardzo praktyczne ;)))
 3. kuniu_ock
  kuniu_ock (25.04.2010 8:26)
  Taki żeglarsko-morski temat konkursu....
  uuuhhh... a ja nie miałem kiedy tu zajrzeć :( a dziś już 25 :(((
 4. rebel.girl
  rebel.girl (20.04.2010 18:15) +1
  znów kolejna świetna książka... a ja nie mogę wziąć udziału ;(
kolumber

kolumber

Admin
Punkty: 5674