Ajax Loader Ładuję ...

blisko KoszalinaCzapla Góra

Manowo leży bardzo blisko koszalina. Czapla siwa występująca na terenie Gminy Manowo to gatunek żerujący nad jez. Lubiatowskim i zamieszkujący w kolonii (tzw. czaplińcu), na wzgórzu zwanym przez miejscową ludność Czaplą Górą. W jej kompleksie leży park leśny z XIX w., który na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie został wpisany do rejestru zabytków.